Kolejny przełom w walce z AIDS

źródło: www3.imperial.ac.uk

Od ponad dwudziestu lat naukowcy pracowali nad modelem struktury integrazy wirusa HIV. Prace te niedawno zakończyły się sukcesem – naukowcom udało się wyhodować krystaliczną formę integrazy HIV. Jest to zasługa grupy ekspertów pod kierownictwem Petera Cherepanova z Imperial College London.

Leki przeciw wirusowi HIV najnowszej generacji bazują właśnie na procesie blokowania działania integrazy – enzymu odkrytego przez naukowców z Saint Louis University w roku 1978. Enzym ten odgrywa kluczową rolę w procesie wbudowywania materiału genetycznego wirusa w chromosom komórki gospodarza. Do tej pory jednak naukowcy nie do końca rozumieli, jak funkcjonuje  mechanizm współdziałania enzymu i komórki. Przez wiele lat badacze próbowali otrzymać białko w formie krystalicznej, aby przeanalizować je za pomocą analizy rentgenostrukturalnej. Tym razem się udało – naukowcy wyhodowali kryształ na bazie integrazy innego wirusa – PFV (Prototype Foamy Virus. Poprzednie doświadczenia wykazały bowiem, że struktura enzymów obu wirusów jest praktycznie identyczna.

W ciągu kilku lat podjęto ponad 40 tys. prób otrzymania kryształu. Siedem z nich przyniosło rezultaty, a jedna jedyna próba zaowocowała kryształem, który nadaje się do analizy. Przeprowadzona za pomocą superpotężnego synchotronu Diamond Light Source analiza  wykazała, że struktura integrazy HIV jest zupełnie inna, niż podejrzewali naukowcy.

Grupa ekspertów zdążyła już zbadać, w jaki sposób integraza oddziałuje z pewnymi lekarstwami blokującymi jej aktywność. Odkrycie pomoże zwiększyć aktywność takich lekarstw. Szczegóły badania zostały opublikowane w magazynie Nature. JSL