Korporacje już nieatrakcyjne dla studentów

Praca w korporacji nie jest już dla studentów tak atrakcyjna jak mogłoby się wydawać. Studenci obawiają się stresu, wyścigu szczurów i sztywnych reguł pracy.

W maju 2015 roku Koncept – magazyn akademicki, przeprowadził dla Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych ankiet, z której jednoznacznie wynika, że praca w korporacji nie jest dla obecnych studentów tak atrakcyjna jak mogłoby się wydawać. Studenci boją się, że w takiej pracy będą doświadczać stresu, wyścigu szczurów i zbyt sztywnych reguł. Z drugiej strony cenią potencjalnie wysokie zarobki i rozwój zawodowy.

Co ciekawe, podobne skojarzenia dotyczą zarówno zagranicznych jaki i polskich firm. Aż 1/3 ankietowanych ma negatywne skojarzenia związane ze słowem korporacja. Studenci na pytanie „Z czym Ci się kojarzy zagraniczna korporacja” odpowiadali: masakra, bezosobowość, wyścig. Na drugiej pozycji znalazły się jednak takie odpowiedzi jak: szybki zarobek i duże pieniądze. Zaskakujący może być fakt, że jedynie niecałe 7 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn utożsamia zagraniczną korporację z prestiżem. Wizja pracy w korporacji przestała być dla studentów atrakcyjna?

Kobiety są mniej wymagające?

W ankiecie widać różnice między oczekiwaniami kobiet i mężczyzn – 13 proc. kobiet i tylko 9 proc mężczyzn widzi dla siebie szansę rozwoju w środowisku korporacyjnym. Dodatkowo tylko 16 proc. kobiet dostrzega w korporacji możliwość zarobienia dużych pieniędzy. Dla porównania, na wysokie zarobki nastawionych jest 19 proc mężczyzn. Znaczną różnicę widać również w charakterystyce zagranicznych korporacji. Co prawda obu płciom kojarzy się ona z pracą w stresie, ale tylko 22 proc mężczyzn i aż 41,6 proc. kobiet utożsamia zagraniczne korporacje z koniecznością częstych wyjazdów służbowych. Zarówno studenci jak i studentki są sceptycznie nastawieni kolegów z biura i przełożonych – dobrej atmosfery w pracy spodziewa się niecałe 7 proc. kobiet i prawie 10 proc mężczyzn. Nie są to zadowalające dane.

Pieniądze największą motywacją

Ankieta wykazała, że najlepszą motywacją do pracy w zagranicznej korporacji jest możliwość wysokich zarobków – aż ¾ respondentów wskazało tę odpowiedź. Na kolejnych pozycjach znalazła się możliwość wyjazdów zagranicznych i szansa doskonalenia swoich zdolności. Z drugiej strony, studenci mają świadomość słabych punktów pracy w tego typu miejscach. Nie jest zaskoczeniem, że ankietowani jako największe wady pracy w zagranicznej korporacji wskazywali: stres, nielimitowany czas pracy, duże wymagania. O dziwo na złą atmosferę w pracy wskazuje 26 proc. mężczyzn i tylko 11 proc. kobiet.

Czyżby panie potrafiły lepiej zaadoptować się do warunków pracy? Okazuje się, że studenci podobnie oceniają rodzime korporacje. Obawiają się, tak jak w przypadku zagranicznych firm, stresu i dużej ilości pracy często po godzinach. Polskie korporacje mają jednak zalety – ankietowani wskazywali na: znajomą kulturę pracy, stabilność pod względem miejsca pracy oraz zatrudnienia. Z ankiety przeprowadzonej przez magazyn Koncept dla Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych wynika, że zarówno zagraniczne jak i polskie korporacje nie zapewniają w oczach studentów przyjaznej atmosfery pracy. Niemniej jednak ankietowani składając dokumenty aplikacyjne do tego typu firm, liczą na przyzwoite zarobki i pakiet benefitów.