Nasłuchiwali dźwięków rafy koralowej. Wszystko zmieniło się, gdy zza horyzontu wyłonił się Księżyc

Kiedy słyszymy, że Księżyc samą swoją obecnością wpływa na powierzchnię Ziemi, myślimy przede wszystkim o morzach i oceanach, które odkształcane są bezustannie przez grawitację przelatującego nad nimi Księżyca. Jak się jednak okazuje, Srebrny Glob ma także inny wpływ na zbiorniki wody znajdujące się na powierzchni Ziemi, niż tylko generowanie przypływów i odpływów.
Nasłuchiwali dźwięków rafy koralowej. Wszystko zmieniło się, gdy zza horyzontu wyłonił się Księżyc

W najnowszym artykule badawczym naukowcy z Naval Undersea Warfare Center wskazują, że Księżyc może bezpośrednio wpływać także na rafę koralową oraz emitowane przez nią dźwięki. To zdumiewające odkrycie wskazuje zatem wyraźnie na to, że oddalony od Ziemi o ponad 360 000 kilometrów glob ma bezpośredni wpływ na życie na naszej planecie i bezustannie modyfikuje aktywność różnych ekosystemów.

Rafy koralowe charakteryzują się zmienną aktywnością, która wiąże się także z generowaniem szerokiej palety dźwięków, czy to spowodowanych aktywnością ryb, czy wszelkich innych organizmów zamieszkujących obszar zdominowany przez koralowce. Nasłuchując tych dźwięków, naukowcy mogą monitorować aktywność oraz zmiany zachodzące na obszarze badanej rafy.

W najnowszym artykule naukowym zespół badaczy opisał zmiany krajobrazu dźwiękowego rafy koralowej pojawiające się wraz ze wschodem i znikające z zachodem Księżyca.

W toku prowadzonych obserwacji naukowcy zauważyli, że wydawane przez ryby dźwięki o wysokiej częstotliwości, często przybierające formę swoistych pulsacji nasilają się po wschodzie Księżyca. Co więcej, gdy Księżyc znajduje się na niebie, w rafie koralowej milkną dźwięki o niskiej częstotliwości generowane przez ryby oraz licznie tam występujące bezkręgowce. Sytuacja zmienia się niemal natychmiastowo w momencie, gdy Księżyc chowa się pod horyzontem.

Czytaj także: Nowa rafa koralowa odkryta. Przetrwała groźne El Niño, ale czy przetrwa człowieka?

To właśnie gwałtowność tych zmian i ich korelacja z pojawianiem i chowaniem się Księżyca dowodzą tego, że to Srebrny Glob ma tak duży wpływ na interakcje zachodzące w całym ekosystemie rafy koralowej.

Wyniki badań opierają się na badaniach trzech raf koralowych u wybrzeży Hawajów w latach 2020-2021. To tam za pomocą specjalistycznych hydrofonów naukowcy rejestrowali swoiste migawki krajobrazu dźwiękowego rafy w odstępach 10-15 minut. W ten sposób byli w stanie zarejestrować nie tyle same dźwięki, co ogólne zmiany zachodzące na przestrzeni dni i miesięcy.

Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że im głośniejsza rafa koralowa, tym więcej życia się w niej znajduje, a tym samym i sama rafa jest zdrowsza. Co więcej, badanie za pomocą hydrofonów, czyli tak naprawdę nasłuchiwanie rafy koralowej, jest doskonałym, nieinwazyjnym sposobem monitorowania zmian w niej zachodzących.

Czytaj także: Dwie nowe rafy koralowe odkryte! To jak wizyta w zupełnie innym świecie

Wstępne wnioski z obserwacji wskazują, że zmiany zachodzące w rafie koralowej na skutek oddziaływania Księżyca nie mogą być spowodowane pływami. Zarówno przypływy, jak i odpływy nie pojawiają się natychmiast ze wschodem i zachodem Księżyca. To z kolei wskazuje, że to dodatkowa ilość światła docierająca do Ziemi z Księżyca prowokuje zmiany zachowania mieszkańców rafy koralowej.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że powyższe wyniki badań nie tylko uświadamiają nam, jak rafa koralowa reaguje na dodatkową ilość światła, ale także mogą one mieć wymiar praktyczny. Teoretycznie bowiem można odtwarzać dźwięki zdrowej rafy, aby przyciągać do niej więcej ryb. Taką technikę stosuje się już od niedawna u wybrzeży Australii i jak na razie przynosi ona bardzo pozytywne skutki.