Znaleźli kuliste jaja wypełnione kryształami. Skąd się wzięły?

Paleontolodzy prowadzący swoje działania na terytorium Chin znaleźli trzy jaja o kulistym kształcie. W ich wnętrzu znajdują się obecnie kryształy.
Znaleźli kuliste jaja wypełnione kryształami. Skąd się wzięły?

Zdaniem naukowców jaja te zostały złożone przez nieznany gatunek dinozaura. W obrębie Qianshan, gdzie wydobyto te obiekty, już wcześniej znajdowano liczne pozostałości po ssakach czy ptakach, lecz skamieniałe jaja dinozaurów należały do rzadkości.

Czytaj też: Dinozaury zdominowały cały świat? Niekoniecznie! W morzach żyły jeszcze inne, ogromne gady

W tego typu znaleziskach istotny jest fakt, że większość naukowej wiedzy na temat dinozaurów jest opartej na ich kościach oraz zębach. Mniej powszechne są natomiast odciski kończyn, nie wspominając o jajach. Część gatunków jest na tyle słabo poznana, że do ich klasyfikacji wykorzystuje się… wyłącznie jaja. Takie dopasowania są rzecz jasna trudne do przeprowadzenia i podatne na błędy.

Znalezione w Chinach jaja mają zaskakujące rozmiary i kulisty kształt

Niedawne ustalenia dotyczące wspomnianych skamieniałości zostały zaprezentowane na łamach Journal of Paleogeography. Publikacja opisuje rodzinę Stalicoolithidae, której przedstawiciele składali stosunkowo charakterystyczne jaja, znacznie różniące się od innych. Dotyczy to między innymi znacznie większych rozmiarów, a opisany na tej podstawie gatunek zyskał miano Shixingoolithus qianshanensis.

Ze względu na upływ czasu w obecnej formie jaja są wypełnione kryształami kalcytu. Dwa obiekty, które przypisano do nieznanego wcześniej gatunku, zostały nazwane QS-01 i QS-02. Mają one kolejno 10,5 i 13,7 centymetra długości oraz 9,9 i 13,4 centymetra szerokości. Badacze mają nadzieję na odnalezienie kolejnych dowodów na tym terenie, ponieważ warunki panujące tam w okresie kredy i wczesnego paleogenu pozwoliły na utworzenie się ogromnych ilości osadów. Sama górna formacja kredowa ma grubość niemal 900 metrów, co stwarza idealną okazję do poszukiwania skamieniałości.

Czytaj też: Nasi sąsiedzi odnaleźli szczątki dinozaura. To nieznany do tej pory gatunek

Jeśli natomiast chodzi o jaja, to dotychczasowe badania wykazały, że ptaki, które więcej latają, składają bardziej spiczaste jaja. Nawet nieloty składają stosunkowo długie jaja, co ma na celu zachowanie ciepła i zmniejszenie ryzyka wytoczenia się z gniazda. Poza tym w takiej formie znacznie łatwiej jest je wydalić. W przypadku dinozaurów jaja zwykle były nieco mniej spiczaste, choć i tak te pochodzące od S. qianshanensis są zaskakująco okrągłe – szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę ich rozmiary.