Osoby 50+, które korzystały z internetu w czasie lockdownu, były mniej podatne na depresję

Wyniki nowego badania pokazują, że u starszych dorosłych, którzy w czasie lockdownu korzystali z Internetu przynajmniej RAZ dziennie, odnotowano niższy poziom depresji i lepszą jakość życia.
Osoby 50+, które korzystały z internetu w czasie lockdownu, były mniej podatne na depresję

Internet pomaga dojrzałym osobom

Internet często kojarzony jest z młodszymi pokoleniami, ale nowe badanie sugeruje, że może on również oferować rzeczywiste korzyści dla zdrowia starszych dorosłych.

Naukowcy odkryli, że wśród osób w wieku od 55 do 75 lat, tych, którzy korzystali z Internetu raz lub więcej niż raz dziennie podczas blokady do komunikowania się z bliskimi zgłosiło niższą depresję i wyższą jakość życia. Zespół ma nadzieję, że wyniki badań zachęcą osoby w dojrzałym wieku do częstszego korzystania z Internetu – szczególnie podkreślając fakt, że starsza grupa demograficzna jest szczególnie narażona na samotność.

Naukowcy z Uniwersytetu Surrey przeprowadzili ankietę wśród 3 491 osób latem 2020 roku, kiedy ścisłe zasady dystansu społecznego nadal obowiązywały w całej Wielkiej Brytanii. Uczestnicy byli ankietowani pod kątem częstotliwości i rodzaju korzystania z internetu, a także samooceny swojego zdrowia psychicznego. Wyniki ujawniły, że ci uczestnicy, którzy zgłosili korzystanie z Internetu raz lub więcej razy dziennie, mieli znacznie niższy poziom objawów depresji i zgłaszali lepszą jakość życia, a szczególnie korzystne efekty odnotowano u tych, którzy twierdzili, że używają Internetu do komunikowania się z bliskimi.

Najważniejsze jest to, JAK korzystamy z Internetu

“Ponieważ ograniczenia społeczne utrzymują się podczas pandemii Covid-19, starsi ludzie są bardziej narażeni na samotność i problemy ze zdrowiem psychicznym”

– powiedział dr Simon Evans, wykładowca neurobiologii na Uniwersytecie Surrey i główny autor badania.

Zdaniem zespołu badawczego sugeruje to, że korzystanie z Internetu w celu utrzymania stałego kontaktu z najważniejszymi osobami pomaga zwalczać u osób starszych negatywne skutki psychologiczne związane z dystansem społecznym i zamknięciem się wśród czterech ścian.
I odwrotnie – wyniki pokazały, że osoby, które korzystały z Internetu głównie do wyszukiwania informacji związanych ze zdrowiem, zgłaszały w ankiecie wyższy poziom depresji. Jak twierdzi zespół, może być to spowodowane większym stopniem lęku związanego z czytaniem o Covid-19.

Ostatnie dane opublikowane przez Narodowe Biuro Statystyczne Wielkiej Brytanii ujawniły, że podczas gdy prawie wszyscy dorośli w wieku od 16 do 44 lat w Wielkiej Brytanii byli regularnymi użytkownikami Internetu (99 procent), zaledwie 54 procent dorosłych w wieku 75 lat i starszych stwierdziło, że regularnie z niego korzysta.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że liczba starszych internautów zdaje się rosnąć.
“Podczas gdy w ostatnich latach nastąpiła niewielka zmiana w korzystaniu z internetu przez dorosłych w wieku od 16 do 44 lat, odsetek osób w wieku 75 lat i starszych, które są niedawnymi użytkownikami internetu, prawie podwoił się od 2013 r., z 29 procent do 54 procent w 2020 r. – podaje Narodowe Biuro Statystyczne.