Makler

Czy sukces na giełdzie zależy od długości palców? Naukowcy twierdzą, że tak. Skuteczni maklerzy mają szczególnie długie palce serdeczne.

Stosunek długości palca serdecznego i wskazującego jest uważany za wskaźnik kontaktu zarodka z męskimi hormonami płciowymi w łonie kobiety. Hormony te mają wpływ na rozwój mózgu, a także — jak podejrzewają naukowcy — są związane z dobrym refleksem oraz wyższym poziomem wiary w siebie. Dlatego właśnie maklerzy giełdowi, których palce serdeczne w porównaniu do palców wskazujących są szczególnie długie, są bardziej skuteczni w grze na giełdzie. Naukowcy skupieni wokół Johna Coatesa z University Cambridge stwierdzili, że tacy mężczyźni częściej odnoszą sukces i są aktywni w swojej profesji o wiele dłużej, niż ich koledzy posiadający krótsze palce serdeczne.

Zespół naukowców złożonych z ekonomistów oraz neurologów przebadał 44 maklerów giełdowych, tzw. Noise Trader. Ten rodzaj maklera próbuje reagować na najaktualniejsze informacje z rynku finansów, co powoduje, że często musi podejmować szybkie i ryzykowne decyzje. Uczestnicy badania zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, w której mieli odpowiedzieć na pytania m.in. o długość pracy w tym zawodzie oraz sukcesy i porażki w ciągu ostatnich 20 miesięcy. Naukowcy pobrali również odcisk prawej dłoni każdego z ochotników, na podstawie którego ustalili stosunek długości wspomnianych palców.  

Wyniki badania były zaskakujące — okazało się bowiem, że maklerzy giełdowi posiadający szczególnie długi palec serdeczny odnosili na dłuższą metę więcej sukcesów na rynku papierów wartościowych, niż maklerzy z krótszym palcem serdecznym. Ponadto osoby z pierwszej grupy dłużej zostawały maklerami. Warto jednak zaznaczyć, że sama długość palców nie wystarczy, żeby osiągnąć sukces na giełdzie. Nic nie zastąpi wiedzy, doświadczenia i cech charakteru, jakie powinien posiadać kandydat na maklera giełdowego. Chodzi tu głównie o umiejętność długotrwałej koncentracji wizualnej, intensywnej uwagi oraz szybkiego refleksu umysłowego i fizycznego — twierdzą naukowcy w artykule opublikowanym w magazynie Proceeding of the National Academy of Sciences. Oprócz tego maklerzy powinni wierzyć w siebie i nie bać się ryzyka. 

Zgodnie z poprzednimi badaniami stosunek długości palca wskazującego do serdecznego jest powiązany z szybkością reakcji w ćwiczeniach na koncentrację uwagi. Wyniki najnowszego badania świadczą o tym, że kontakt dziecka z hormonami męskimi w brzuchu matki decyduje o skłonności do podejmowania ryzyka oraz szybkości reakcji, zapewniając potomkowi większe możliwości przetrwania. JSL