Masz tyle lat, na ile się czujesz

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań starsze osoby pytane o subiektywną ocenę swojego wieku są skłonne do zaniżania go o 13 lat.

Seniorzy po siedemdziesiątce czują się średnio o 13 lat młodziej, niż w rzeczywistości. To niezwykłe poczucie bycia młodszym, niż odnotowano w dowodzie osobistym, zostało zauważone i zbadane przez amerykańskich i niemieckich naukowców skupionych wokół Jacqui Smith z University of Michigan w Ann Arbor. Naukowcy przez 6 lat prowadzili badanie, w którym wzięło udział około 500 ponad 70-letnich osób. Co ciekawe, odbicie w lustrze przywraca osoby starsze do rzeczywistości – ale w dalszym ciągu lubią się oni czuć młodziej. Seniorzy widzący swoje odbicie szacowali swój wiek na około 7 lat mniej.
 
Smith wraz z psychologami z Max-Planck-Institut für Bildungsforschung w Berlinie przeanalizowała dane związane z wiekiem i zdrowiem 516 mieszkańców stolicy Niemiec, którzy w latach 90. brali udział w dużym badaniu die Berliner Altersstudie związanym z problemem starości. W latach kolejnych uczestnicy byli regularnie proszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej ich warunków/jakości życia. Siedemdziesięciolatkowie biorący udział w doświadczeniu byli pytani również, na ile lat się czują – okazało się, że przeciętnie podawali oni o 13 lat młodszy wiek.

Badacze przypuszczali początkowo, że w miarę, jak człowiek staje się coraz starszy, rozdźwięk pomiędzy rzeczywistym a odczuwanym subiektywnie wiekiem wzrasta. W przypadku niektórych uczestników badania hipoteza ta znajdowała nawet potwierdzenie – im starsi, tym młodziej się czuli. Jednak najwięcej osób czuło się młodszymi o 13 lat – być może uczucie bycia młodszym o 13 lat jest dla ludzi w zaawansowanym wieku iluzją optymalną – twierdzi badaczka.  

W kolejnym doświadczeniu osoby starsze miały za zadanie przyporządkowanie swojego wizerunku w lustrze do określonego miejsca na skali od zera do 120. Na początku badań ludzie oceniali, że są o dziesięć lat młodsi. Po kilku latach różnica pomiędzy wiekiem realnym a wyimaginowanym wyniosła jedynie 7 lat, przy czym naukowcy zauważyli, że kobiety oceniały swój wiek o wiele surowiej, niż mężczyźni – być może wynika to z tego, że płeć piękna jest bardziej świadoma i krytyczna wobec swojego wyglądu zewnętrznego. JSL

źródło: www.ns.umich.edu