Metan na Marsie

Czerwona Planeta żyje, o czym świadczy obecność metanu w jej atmosferze. Takie oto stwierdzenie padło ze strony naukowców z NASA.

Po raz pierwszy obecność metanu na Marsie zauważono za pomocą ziemskich teleskopów w roku 2003. W roku 2004 informacja ta została oficjalnie potwierdzona przez sondę. Sonda ta znalazła później pewne prawidłowości w rozmieszczeniu metanu, będące pośrednim potwierdzeniem hipotezy, że gaz ten ma źródło biologiczne. Naukowcy twierdzą jednak, że może on być również wynikiem procesów geologicznych, takich jak aktywność wulkaniczna. Metan może również ulatniać się z powstałych dawno temu klatratów – krystalicznych struktur złożonych z wody i metanu. 
 
Jeśli źródłami metanu są mikroorganizmy, to, jak twierdzą naukowcy, muszą one żyć dość głęboko pod powierzchnią planety, w miejscach, w których może jeszcze istnieć woda w stanie ciekłym. „W południowej Afryce mikroorganizmy żyją od 2 do 3 kilometrów pod powierzchnią ziemi. W takim środowisku naturalne promieniowanie rozszczepia cząsteczki wody na wodór i tlen. Organizmy te wykorzystują wodór do produkcji energii. Być może podobne organizmy przeżyły w ciągu miliardów lat pod warstwą wiecznej zmarzliny na Marsie, w warunkach tych istnieje bowiem ciekła woda, promieniowanie zapewnia energię, a CO2 dostarcza węgla — twierdzi Michael Mumma z Goddard Space Flight Center. Wiosną lub latem pory i szczeliny na ścianach kraterów  lub wąwozów otwierają się, ponieważ zalegająca między nimi wieczna zmarzlina ulega wyparowaniu. Gazy takie jak metan mogą się więc wydostawać na powierzchnię planety i przenikać do atmosfery.  

Po przeanalizowaniu zeszłorocznych fotografii naukowcy nie tylko potwierdzili, że metan na Marsie istnieje, lecz również znaleźli kilka dużych zagęszczeń tego gazu. Jedno z nich zawierało aż19 tys. ton CH4! “Niektóre zagęszczenia oprócz metanu zawierają parę wodną, inne nie” — informuje dr Geronimo Villanueva z Catholic University of America.  

Kolejnymi badaniami nad obecnością metanu w atmosferze Czerwonej Planety zajmie się marsjański aparat Mars Science Laboratory. Jednym ze sposobów na stwierdzenie, czy źródłem metanu są organizmy żywe, będzie badanie stosunku określonych izotopów – jeśli okaże się, że metan zawiera mniej deuteru niż występująca w połączeniu z nim para wodna, będzie to znakiem, że źródłem tego gazu jest życie.  JSL

źródło: www.nasa.gov