Międzynarodowa Konferencja Life coaching – relacje w równowadze

Termin i  miejsce: 25-26 listopada 2010, Warszawa: Hotel Polonia

Partnerstwo i kariera: jak uzyskać synergiczne wzmocnienie? Jak budować relacje oparte na partnerstwie, zaufaniu i wartościach? Gdzie szukać źródeł energii i motywacji w kryzysie? MY jako system, ograniczenie czy szansa na rozwój? Efektywność osobista i zawodowa czy harmonia i równowaga pomiędzy tym co wspólne i tym co indywidualne…

Life coaching – relacje w równowadze, wyjątkowe spotkanie z wybitnymi trenerami pracującymi w obszarze budowania partnerskich związków i relacji. Eva-Maria Zurhorst i Wolfram Zurhorst – trenerzy związków i kariery, twórcy projektu rozwojowego “Kochaj siebie”. Renata Dziurdzikowska – trener rozwoju osobistego, coach, mistrz NLP, dziennikarka. Benedykt Peczko – współtwórca systemu Multi Level Coaching (MLC), superwizor coachów, członek zarządu The European Coaching Federation (EuCF). Bogdan de Barbaro – psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek korespondent American Psychiatric Association. Anna Ratajczyk i Piotr Pilipczuk – trenerzy rozwoju osobistego i zawodowego, pionierzy coachingu holistycznego w Polsce, propagatorzy ideii systemowego rozwoju organizacji.

Program:
Dzień I

Eva-Maria Zurhorst i Wolfram Zurhorst
“Pokochaj siebie i odkryj sekret spełnionych relacji”
Jeśli Wasz związek właśnie osiadł na mieliźnie, to jest to doskonała okazja do Waszego wspólnego rozwoju i rozwoju osobistego potencjału. Wszystko już tam jest! Chce tylko zostać pobudzone i wydobyte do życia i światła.

Renata Dziurdzikowska i Benedykt Peczko
“Związki, czyli całe prawdziwe życie”
Związki to jedyne, co mamy, nasze całe prawdziwe życie. Czy mogą być pełne, doskonałe? Co sprawia, że jesteśmy w stanie tworzyć harmonijne związki oparte na zaufaniu i przepływie? Jak odnaleźć i dotrzeć do tej jakości w sobie?

Bogdan de Barbaro
“Partner w relacji: od osądu do zaciekawienia”
Skłonność do przeżywania innych przez pryzmat oceny – czy ten “Drugi” jest dobry, czy zły, czy mnie krzywdzi i zagraża, czy się mną opiekuje i mnie afirmuje – jest zjawiskiem normalnym. Jednak taka perspektywa może prowadzić do błędnego koła oskarżeń i gry pomiędzy nami.

Anna Ratajczyk i Piotr Pilipczuk
“1+1=1”
Garść refleksji o tym, czym jest “MY”. Opieramy się na założeniu, że My jest integralnym bytem, czymś więcej niż sumą jednostek. Niby nic nowego, idea stara jak świat… jednak w jakim stopniu jesteśmy świadomi, jak funkcjonuje-MY?

Dzień II
Eva-Maria Zurhorst i Wolfram Zurhorst
Warsztat: “Pokochaj siebie i odkryj sekret spełnionych relacji”

Ten dzień jest dla wszystkch, którzy w codziennej pracy spotykają się z problemem budowania relacji i wynikających z tego kłopotów z równowagą pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Razem z Wami chcemy stworzyć świadomość nowego podejścia do partnerstwa. Uczyć, jak wykorzystać kryzys do własnego rozwoju; jak w codziennym życiu odnaleźć ścieżki prowadzące do przywrócenia kontaktu z samym sobą i swoją wewnętrzną siłą.

Wiele osób uważa, że można oddzielić wyraźną linią życie osobiste od zawodowego. Wiele osób próbuje stawiać takie granice. Teraz jest czas pracy, a teraz jest czas bycia w domu. Kontrahenci i współpracownicy – rodzina, przyjaciele i znajomi. Poszukujemy harmonii, spójności, ładu i logiki we wszystkich obszarach życia… budujemy dookoła siebie relacje z samym sobą, partnerem, rodziną, grupą, społecznością. Jakość tych relacji to jakość naszego życia. Umiejętność bycia “tu i teraz”. Otwartość na świat, wiara w człowieka, równowaga pomiędzy tym co wspólne i tym co indywidualne.

Zapraszamy menedżerów, dyrektorów HR, coachów, trenerów, psychologów, terapeutów, socjologów… wszystkich, którzy w codziennej pracy spotykają się z problemem budowania relacji, z zachwianiem równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, do wspólnej rozmowy, dyskusji i wymiany doświadczeń. Zapraszamy do otwartej przestrzeni Life coachingu… do łączności i rezonansu z samym sobą, z innymi, ze światem.

Więcej informacji znajdziesz tutaj