Naty z antenką

O wygranej w wyścigach narciarskich decydują zazwyczaj ułamki sekundy — niezależnie od tego, czy chodzi o slalom, czy o bieg zjazdowy. Dlatego właśnie dla narciarzy wyczynowych stałe doskonalenie techniki jazdy jest niezwykle ważne. Niemieccy i austriaccy specjaliści przyszli w sukurs sportowcom.

Do tej pory narciarze zauważali swoje słabe punkty, analizując wraz z trenerem nagrania wideo z wyścigów. Wyniki takiej praktyki miały jednak podłoże bardziej emocjonalne, nie były natomiast potwierdzalne za pomocą odpowiednich pomiarów. Już niedługo w doskonaleniu stylu jazdy sportowcom pomogą transpondery —radiofoniczne nadajniki i odbiorniki. Umocowane na nartach, za pomocą małych antenek będą przesyłały w różnych kierunkach fale radiowe z częstotliwością tysiąca razy na sekundę. Anteny umocowane będą wzdłuż nart, a specjalne stacje odbiorcze, stojące w regularnych odstępach od siebie w pobliżu stoku, będą odbierały sygnały i szacowały, ile czasu sygnał radiowy potrzebuje na pokonanie drogi od anteny do stacji. W ten sposób określana będzie pozycja anten z dokładnością do trzech centymetrów. Technologia, na której opiera się innowacja, nosi nazwę Radio Frequency Identification, w skrócie RFID. Co milisekundę komputer ustali położenie nart i odzwierciedli na monitorze przemierzoną przez narciarza trasę. Dzięki temu trener będzie mógł przeanalizować, czy narty podopiecznego ułożone były równolegle, czy narciarz nie zbaczał ze swojego kursu na zakręcie i czy opanował technikę karvingową, polegającą na jeździe na krawędziach nart podczas wykonywania skrętu.  

Obecnie naukowcy z Instytutu pracy fabrycznej i automatyzacji im. Fraunhofera oraz z Uniwersytetu w Magdeburgu badają, w jaki sposób ten opracowany przez austriacką firmę Abatec system może być wykorzystywany w praktyce. Trzeba bowiem znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób anteny będą mocowane do nart, aby nie uległy obluzowaniu podczas jazdy, oraz opracować sposób analizy sygnałów przekazywanych przez nadajnik, aby można z nich było wyciągać wnioski dotyczące techniki jazdy. Ponadto trzeba rozwiązać kwestię różnej grubości warstw metalu w różnych rodzajach nart — może ona mieć wpływ na częstotliwość nadawania sygnałów. Pomocną okaże się być może metalowa płytka umieszczana pod anteną, która zmienia częstotliwość fal w przewidywalny sposób, niezależnie od budowy nart. JSL

źródło: www.fraunhofer.de