W nowym badaniu naukowcy przeanalizowali zdrowie psychiczne trzech odrębnych kohort, badając dane zebrane przez lata od uczestników urodzonych w 1946, 1958 i 1970 roku. Podróż przez zdrowie psychiczne trzech generacji Brytyjczyków – od Boomersów do Pokolenia X – pozwoliła naukowcom wysnuć wniosek, iż zaburzenia zdrowia psychicznego osiągają swój szczyt, gdy jesteśmy w średnim wieku, a pojęcie “kryzys wieku średniego” powinno zostać wyjaśnione od nowa.

"Zdrowie psychiczne w okresie dojrzewania i starszym wieku ma tendencję do przyciągania znacznie więcej uwagi niż problemy emocjonalne w średnim wieku, mimo że dorośli są szczególnie narażeni na zły stan zdrowia psychicznego właśnie na tym etapie życia" – wyjaśnia Dawid Gondek, badacz zdrowia publicznego z uczelni University College London (UCL). "Nasze badanie sugeruje, że należy zwrócić większą uwagę na wykrywanie i zarządzanie zdrowiem psychicznym u osób w średnim wieku" - dodaje.

W swoim badaniu Gondek i jego zespół przeanalizowali dane zebrane z badań National Survey of Health & Development (badającego zdrowie i rozwój dzieci urodzonych w 1946 roku), National Child Development Study (przyglądającego się dzieciom urodzonym w 1958 roku) oraz British Cohort Study (dzieci urodzone w 1970 roku).

Przyglądając się podzbiorowi danych ponad 28 000 osób z tych trzech kohort, w tym tylko uczestnikom, którzy doświadczyli jakiejś formy cierpienia psychicznego w wieku od 23 do 69 lat,  naukowcy chcieli stworzyć profil wiekowy problemów emocjonalnych.

Na potrzeby badania, cierpienie psychiczne zostało zdefiniowane w sposób ogólny, obejmując różnorodne formy depresji i lęku, ale nie diagnozując ani nie rozróżniając konkretnych zaburzeń psychicznych.

Połowa życia boli najbardziej

Wyniki wykazały, że we wszystkich trzech kohortach przekrojowy odsetek przypadków zaburzeń psychicznych był najwyższy mniej więcej w połowie życia, osiągając 19,1 procent w wieku 53 lat w grupie urodzonej 1946 roku, 15,2 procent w wieku 50 lat w grupie z 1958 roku i 19,9 procent w wieku 46 lat wśród osób, które urodziły się w 1970 roku. Naukowcy wskazali również, że nasilenie problemów psychicznych w tych trzech grupach następuje po regularnym wzroście psychologicznego napięcia od wczesnych lat dorosłości.

"Ogólnie rzecz biorąc, po uwzględnieniu różnic kohortowych, profil wiekowy zaburzeń psychicznych w dorosłości ma kształt odwróconej litery U, z objawami wzrastającymi od wczesnej do średniej dorosłości, a następnie malejącymi" – wyjaśniają autorzy w swojej pracy, zauważając, że kohorta urodzonego w 1970 roku Pokolenia X wydaje się doświadczać najwyższych wskaźników złego stanu zdrowia psychicznego. 

"Pokolenie X weszło na rynek pracy pod koniec lat 80. i na początku lat 90., czyli w okresie recesji i wysokiego bezrobocia, a także trudniej niż wcześniejszym pokoleniom było im zdobyć mieszkania. W rezultacie te szczególne okoliczności mogły mieć trwały wpływ na zdrowie psychiczne tego pokolenia w okresie dorosłości." – mówi badacz zdrowia populacji UCL George Ploubidis.