Niderlandy: będzie zgoda na eutanazję dla dzieci poniżej 12 lat?

Niderlandzki rząd zatwierdził plany dotyczące zmian w przepisach o eutanazji, teraz ministerstwo zdrowia rozpocznie prace nad kształtem nowych regulacji. Zmiany w prawie miałyby zezwalać na eutanazję nieuleczalnie chorych dzieci w wieku od roku do 12 lat.
Niderlandy: będzie zgoda na eutanazję dla dzieci poniżej 12 lat?

Zmiana przepisów zapobiegnie nieuleczalnemu i uporczywemu cierpieniu niektórych dzieci – powiedział niderlandzki minister zdrowia Hugo de Jonge cytowany przez BBC. Dodał, że zmiana w prawie obejmie około 5-10 dzieci rocznie.

De Jonge powiedział, że jego resort zajmie się opracowaniem nowych przepisów, mimo że dotychczasowe prawo nie musiałoby być zmieniane, bowiem w skrajnych przypadkach obecnie obowiązujące przepisy zezwalały na przeprowadzenie eutanazji – oczywiście przy spełnieniu surowych kryteriów. Jednak nowe prawo ma zwolnić lekarzy z ryzyka oskarżeń za przeprowadzenie eutanazji na osobie w wieku od roku do 12 lat.

W Niderlandach eutanazja jest obecnie legalna dla dorosłych, dzieci powyżej 12 roku życia (za obowiązkową zgodą pacjenta i jego rodziców) oraz dla niemowląt i dzieci przed ukończeniem pierwszego roku życia (za zgodą rodziców). Do tej pory brakowało w tej sprawie regulacji dotyczących dzieci od 1 do 12 lat.

Nowe prawo – podobnie jak zapis dotyczący nastolatków – wymagałoby uzyskania zgody rodziców. Pacjent, który miałby poddać się eutanazji, musi także znosić „będące nie do zniesienia i niekończące się cierpienie”, a zgodę na zabieg musi wyrazić co najmniej dwóch lekarzy.

Kwestia zmian w prawie dotyczącym eutanazji była podnoszona od wielu miesięcy. Stała się tematem licznych debat i sporów nie tylko w holenderskim parlamencie, ale też samym rządzie koalicyjnym, w skład którego wchodzą cztery ugrupowania. Szczególnie silny sprzeciw wobec nowych planów okazywały partie konserwatywne i chrześcijańskie.

Eutanazja i tzw. wspomagane samobójstwo są legalne w Niderlandach od 2002 roku (początkowo dla osób pełnoletnich). W sąsiadującej z Holandią Belgii prawo zezwalające na eutanazję wprowadzono w tym samym roku, jedynie kilka miesięcy później. Te dwa kraje były pierwszymi na świecie, które zalegalizowały tę praktykę, choć na bardzo surowych warunkach.

W 2014 roku Belgia była pierwszym krajem, który zezwolił na dobrowolną eutanazję dzieci, które są śmiertelnie chore i odczuwają silny ból oraz uzyskały zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu. Niedługo potem Holandia wprowadziła tę samą zasadę dla dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Nowe przepisy obejmujące młodsze dzieci mogą wejść w życie w ciągu kilku miesięcy.

6 warunków eutanazji w Niderlandach

Expertisecentrum Euthanasie – krajowe centrum eutanazji poinformowało, że w 2019 r. otrzymało 3122 wnioski o umożliwienie zakończenia życia. To o 22 proc. więcej niż w roku 2018. Spośród wszystkich wniosków, w 2019 r.,wyrażono zgodę na przeprowadzenie zabiegu w przypadku 898 osób (29 proc. próśb) – podaje portal polonia.nl.

Warunki umożliwiające przeprowadzenie eutanazji zostały szczegółowo opisane w ustawie, która podaje sześć warunków, pod którymi lekarz może dokonać eutanazji. Jeśli którykolwiek z nich nie zostanie spełniony, lekarzowi grozi proces i kara do 12 lat więzienia. Najważniejsze warunki dotyczą pojęć – ondraaglijk (nie do zniesienia) i uitzichtloos (przypadek beznadziejny).

Warunki przeprowadzenia eutanazji w Holandii są następujące:

  1. Lekarz musi mieć pewność, że pacjent podjął decyzję o zakończeniu swojego życia dobrowolnie i głęboko ją przemyślał.
  2. Cierpienie chorego jest nie do zniesienia (ondraaglijk) i nie ma żadnych szans na poprawę (uitzichtloos).
  3. Lekarz udzielił pacjentowi pełnych i szczegółowych informacji na temat jego obecnej sytuacji zdrowotnej i perspektyw na przyszłość.
  4. Zarówno pacjent, jak i lekarz zgodnie doszli do przekonania, że dla pacjenta nie ma żadnego lepszego rozwiązania w jego chorobie i cierpieniu, jak zakończenie życia.
  5. Lekarz prowadzący chorego, który zwrócił się z prośbą o eutanazję, zobowiązany jest do uzyskania opinii co najmniej jednego niezależnego lekarza. Ten ponownie diagnozuje pacjenta i wyraża swoją diagnozę oraz rokowania na piśmie.
  6. Lekarz przeprowadził eutanazję lub pomógł pacjentowi w zakończeniu życia w sposób zgodny ze sztuką medyczną.