Nowa składowa Drogi Mlecznej

Dysk złożony z młodych gwiazd ukryty za obłokami pyłowymi – nieznaną składową Drogi Mlecznej astronomowie odkryli dzięki obserwacjom za pomocą teleskopu VISTA.

Ponad 4-metrowy teleskop VISTA znajduje się w Obserwatorium Paranal w Chile. Z jego pomocą prowadzi się różne przeglądy nieba, w tym przegląd VVV (Vista Variables in the Vía Láctea Survey). Jego celem jest obserwacja centralnych obszarów Drogi Mlecznej w zakresie podczerwonym. W ten sposób astronomowie odkrywają bardzo wiele nowych obiektów, w tym gwiazd zmiennych i gromad gwiazd.

Międzynarodowy zespół przeanalizował dane z lat 2010-14 zebrane w ramach programu VVV i zaobserwował cefeidy – wyjątkowy rodzaj gwiazd zmiennych, które zmieniają jasność wskutek okresowego kurczenia się i rozszerzania. 

Młode cefeidy, czyli młodsze niż 100 milionów lat (najmłodsza z gwiazd z badanej grupy ma 25 milionów lat), niezbyt pasują do innych gwiazd centralnego zgrubienia galaktycznego. Oznacza to, że istnieje źródło, które zasiliło ten rejon w nowe gwiazdy w ciągu ostatnich 100 milionów lat.

Zespół wykonał mapy rozmieszczenia odkrytych cefeid i stwierdził istnienie cienkiego dysku złożonego z młodych gwiazd przechodzącego przez zgrubienie galaktyczne. Ta struktura nie była do tej pory znana, bowiem jest schowana za grubymi obłokami pyłu, które ją przesłaniają na falach widzialnych. Na szczęście dla astronomów obserwacje w zakresie podczerwonym są w mniejszym stopniu wrażliwe na przesłanianie przez pył.

Do zbadania pozostaje kwestia, czy znalezione młode gwiazdy narodziły się niedaleko miejsca, w którym są obecnie obserwowane, czy też może pochodzą z jakiegoś dalszego obszaru.