Oto “Nowy Jork prehistorii”. W tym regionie 10 tys. lat temu można było poczuć się kosmopolitycznie

Obszar Górnego Tygrysu od tysięcy lat był zamieszkany przez różne społeczności ludzkie. Najnowsza analiza genomów pobranych ze szczątków osób żyjących w tym regionie w okresie prehistorycznym ujawniła, że obszar ten był zamieszkały przez bardzo różne społeczności o rozmaitym pochodzeniu. Czy Górny Tygrys jest owym miejscem, gdzie naprawdę mieszały się języki i można było czuć się kosmopolitycznie?
Oto “Nowy Jork prehistorii”. W tym regionie 10 tys. lat temu można było poczuć się kosmopolitycznie

Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził analizę genetyczną ludzi z epoki neolitu, którzy zamieszkiwali region Górnego Tygrysu. Za próbę badawczą posłużyły tkanki ze szczątków ludzkich z Çayönü Tepesi (Turcja) pochodzących z okresu od 8500 do 7500 lat p.n.e. Wyniki badań możemy przeczytać na łamach Science Advances.

Czytaj też: W jego twarz wbito topór! Niezwykła rekonstrukcja 3D ujawniła, co się stało ze średniowiecznym rolnikiem

Zlewnia Tygrysu i Eufratu (będąca częścią tzw. żyznego półksiężyca) od tysiącleci była miejscem, gdzie rozwijało się kilka cywilizacji. Uważa się, że ten region pełnił kluczową rolę podczas rewolucji neolitycznej, kiedy to społeczności przechodziły z trybu życia zbieracko-łowieckiego na rolniczy.

Kim byli ludzie, którzy przed 10 tys. lat dokonali tak ogromnej zmiany w sposobie życia, której skutki czujemy przecież do dzisiaj? Byli to rdzenni mieszkańcy dorzecza czy może odwrotnie – była to mieszanka społeczności z różnych regionów?

“Nowy Jork prehistorii” na terenie Mezopotamii? Niesamowite, skąd pochodzili dawni mieszkańcy

Naukowcy odkryli na podstawie analizy DNA od 13 osób żyjących w tamtym czasie, że pochodzili z różnych stron. Głównie były to regiony południowego Lewantu, środkowej Anatolii i centralnego Zagros.

W jednym z genomów stwierdzono nawet pochodzenie kaukaskie. Takie wyniki jasno przedstawiają, że Górny Tygrys był miejscem wielokulturowym, swoistym “Nowym Jorkiem prehistorii” i miejscem na swoje czasy stosunkowo kosmopolitycznym.

Czytaj też: Zanim zginęła jako ofiara, zjadła dziwnego kaktusa. Odkrycie ujawnia osobliwy zwyczaj z Peru

Ta część “żyznego półksiężyca” była miejscem, przez które przewijały się osoby z różnych stron, a sam region pełnił rolę tętniącego życiem centrum Bliskiego Wschodu.