Diament ma konkurencję. Oto nowy najtwardszy materiał na świecie?

Zajęło to ponad 30 lat, ale naukowcy wreszcie stworzyli materiał, który jest prawie niemożliwy do złamania. To oznacza, że diament ma poważnego rywala w kategorii najtwardszej substancji na naszej planecie.
Nowy najtwardszy materiał na świecie to niekoniecznie diament /Fot. Unsplash

Nowy najtwardszy materiał na świecie to niekoniecznie diament /Fot. Unsplash

Zespół naukowców z University of Edinburgh odkrył, że gdy prekursory węgla i azotu zostaną poddane działaniu ekstremalnej temperatury i ciśnienia, powstałe materiały – zwane azotkami węgla – są twardsze niż sześcienny azotek boru (borazon), drugi po diamencie najtwardszy materiał.

Czytaj też: Oto najdroższy diament na świecie. Sprzedał się w dwie minuty

Przełom otwiera drzwi dla wielofunkcyjnych materiałów do zastosowań przemysłowych, w tym powłok ochronnych do samochodów i statków kosmicznych, narzędzi skrawających o wysokiej wytrzymałości, paneli słonecznych i fotodetektorów. Szczegóły opisano w czasopiśmie Advanced Materials.

Dr Dominique Laniel z University of Edinburgh mówi:

Po odkryciu pierwszego z tych nowych azotków węgla nie mogliśmy uwierzyć, że udało nam się wyprodukować materiały, o których badacze marzyli przez ostatnie trzydzieści lat. Stanowią one silną zachętę do wypełnienia luki między syntezą materiałów pod wysokim ciśnieniem a zastosowaniami przemysłowymi.

Diament będzie musiał oddać tytuł najtwardszego materiału na Ziemi?

Naukowcy już w latach 80. ubiegłego wieku dostrzegli potencjał azotków węgla, w tym ich wysoką odporność na ciepło. Ale po ponad 30 latach badań i wielokrotnych próbach syntezy nie odnotowano żadnych sukcesów na tym polu. Teraz nastąpił przełom.

Czytaj też: Ziemia ma przed nami coraz mniej tajemnic. Najnowsze poznaliśmy dzięki diamentom

Uczeni poddali różne formy prekursorów węgla i azotu ciśnieniu od 70 do 135 GPa (gigapaskali), czyli około milion razy większe od ciśnienia atmosferycznego – jednocześnie podgrzewając je do temperatury ponad 1500oC. Aby zidentyfikować układ atomowy związków w tych warunkach, próbki naświetlano intensywną wiązką promieniowania rentgenowskiego w trzech akceleratorach cząstek – ESRF we Francji, DESY w Niemczech i APS w USA.

Analiza wykazała, że trzy z syntetyzowanych związków azotku węgla miały struktury wymagane do uzyskania przełomowego supertwardego materiału. Miłym zaskoczeniem była obserwacja, że te trzy związki zachowały swoje niezwykłe właściwości po ochłodzeniu i powrocie do “normalnego” ciśnienia.

Zdjęcie jednego z kowadeł diamentowych pod mikroskopem optycznym; jedna z próbek materiału C3N4 wbiła się w powierzchnię kowadeł /Fot. Advanced Materials

Dalsze obliczenia i eksperymenty sugerują, że nowe materiały mają dodatkowe właściwości, w tym fotoluminescencję i wysoką gęstość energii, dzięki której mogą zmagazynować dużą ilość energii w małej ilości masy. Potencjalne zastosowania tych ultratwardych azotków węgla są ogromne, co potencjalnie stawia je jako najtwardsze dostępne materiały inżynieryjne, mogące konkurować z diamentami.

Dr Florian Trybel z University of Linköping dodaje:

Materiały te wyróżniają się nie tylko swoją wielofunkcyjnością, ale pokazują, że istotne technologicznie fazy można odzyskać z ciśnienia syntezy równoważnego warunkom panującym tysiące kilometrów we wnętrzu Ziemi.

Nowe azotki węgla są wyjątkowe wśród materiałów wysokociśnieniowych, ponieważ powstając przy ciśnieniu powyżej 100 GPa, można je utrzymać w stabilnej postaci w powietrzu w warunkach otoczenia.