Odkryto kolejnych nieznanych wcześniej przodków człowieka. Dzięki szczątkom sprzed 7200 lat znalezionym w jaskini

W jaskini na indonezyjskiej wyspie Celebes natrafiono na szczątki młodej kobiety, która żyła na tych terenach ponad 7 tysięcy lat temu. Z doskonale zachowanych kości naukowcy pobrali próbkę DNA, która wykazała, że kobieta należała do nieznanej wcześniej linii przodków Homo sapiens.
Odkryto kolejnych nieznanych wcześniej przodków człowieka. Dzięki szczątkom sprzed 7200 lat znalezionym w jaskini

Celebes – w języku indonezyjskim zwana Sulawesi – należy do grupy wysp znanych jako wyspy Wallace’a, które swoją nazwę zawdzięczają brytyjskiemu biologowi i współtwórcy teorii ewolucji, Alfredowi Wallace’owi. W 1863 roku Wallace wyznaczył granicę przebiegającą między obszarami australijskimi i orientalnymi (głównie indonezyjskimi), twierdząc że mimo niewielkiej odległości między nimi oba tereny znacznie różnią się pod względem fauny.

Uważa się, że wyspy Wallace’a stanowiły ważny punkt w podróżach pierwszych ludzi z Eurazji do Oceanii. Nasi przodkowie podróżowali przez te tereny już co najmniej 50 tys. lat temu, co potwierdzają wcześniejsze znaleziska archeologiczne. Niestety, naukowcy w większości przypadków muszą opierać się na znajdowanych narzędziach i śladach ludzkiej aktywności, bo na szczątki hominidów natrafiają wyjątkowo rzadko. Tym cenniejsze jest najnowsze odkrycie.

Miała 18 lat i była spokrewniona z Aborygenami

W wapiennej jaskini o nazwie Leang Panninge archeolodzy natrafili na szczątki kobiety. Datowanie radiowęglowe kości pokazało, że liczą one ponad 7 tys. lat, a analiza anatomiczna ujawniła, że w chwili śmierci prakobieta miała około 18 lat. Aby dowiedzieć się więcej o jej losach, naukowcy postanowili zbadać jej DNA. Próbkę pobrano z części skalistej kości skroniowej.

Szkielet znaleziony w jaskini Leang Panninge na wyspie Celebes / Hasanuddin University, Indonesia

To duże osiągnięcie, bo starożytne DNA łatwo ulega degradacji, szczególnie w warunkach tropikalnych, jakie panują na Celebes. Jeszcze kilka lat temu nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że pobranie próbki materiału genetycznego z tak wiekowych szczątków może być wykonalne.

Teraz naukowcy nie tylko pobrali próbkę, ale też przeprowadzili pełne sekwencjonowanie genomu, a następnie porównali go z DNA innych znanych hominidów. Analiza wykazała, że kobieta z Leang Panninge miała geny wiążące ją z prehistorycznymi ludami Azji, ale była też „daleką krewną” współczesnych Aborygenów i Melanezyjczyków, czyli rdzennych mieszkańców wysp Nowej Gwinei i zachodniego Pacyfiku. Ich przodkowie byli pierwszymi ludźmi, którzy dotarli do Oceanii.

Podobnie jak Aborygeni, kobieta miała znaczną część DNA wspólną z gatunkiem praludzi znanym jako denisowianie, których ślady znajduje się przede wszystkim na Syberii i Tybecie.

Nieznana linia ewolucyjna hominidów

Wyniki badania genomu kobiety z Leang Panninge są o tyle zaskakujące, że inne grupy ludzi zamieszkujących Azję Południowo-Wschodnią, w tym Laos i Malezję, nie mają zbyt wiele genów denisowian w swoim DNA. To sprawia, że genom kobiety jest unikalny, a ona sama jest jedyną znaną przedstawicielką nieznanej dotychczas linii ewolucyjnej.

Zdaniem autorów badania, ta niepowtarzalna mieszanka genów ludów azjatyckich i denisowian potwierdza wcześniejszą hipotezę, że denisowianie zajmowali znacznie większy obszar geograficzny, niż do tej pory sądzono.

Odkrycie jest też poparciem tezy, że właśnie na tym terenie – wyspach Wallace’a – dochodziło do krzyżowania się różnych grup praludzi i stąd wiodła ich droga do Oceanii. „Geograficzne rozmieszczenie denisowian i współczesnych ludzi mogło nakładać się na siebie w regionie Wallace’a. Może to być kluczowe miejsce, w którym krzyżowali się denisowianie i przodkowie rdzennych Australijczyków i Papuasów” – twierdzą badacze.

Co ciekawe, naukowcy twierdzą, że linia ewolucyjna, do której należała kobieta, dziś już nie istnieje i prawdopodobnie zniknęła tysiące lat temu. Ani współcześni mieszkańcy Indonezji, ani inne znane historyczne ludy zamieszkujące te tereny, nie wydają się być spadkobiercami genów praludzi z Leang Panninge.

 

Źródło: Nature.