Kawa zmienia mózg - jak bardzo?

Nowe badanie z niespotykaną dotąd szczegółowością przenalizowało wpływ picia kawy na sieć połączeń w naszym mózgu, a jego wnioski pomagają zrozumieć i udoskonalić efekty działania kofeiny - poprawę kontroli motorycznej, wzrost poziomu uwagi i czujności, a także korzyści w uczeniu się i zapamiętywaniu. Badanie zostało sfinansowane przez Institute for Scientific Information on Coffee (ICVS), organizację non-profit wspieraną przez sześć globalnych kawowych korporacji.

Opublikowane na łamach czasopisma “Molecular Psychiatry” efekty pracy Nuno Sousa - kierownika Szkoły Medycznej na Uniwersytecie Minho oraz badacza ICVS - i jego zespołu oferuje unikalne spojrzenie na w zmiany w strukturze i łączności, które zachodzą w mózgu osób regularnie pijących kawę. Badacze odkryli, że mózgi osób, które spożywają dużo kofeiny, w wykazują w spoczynku mniejszy stopień łączności między dwoma obszarami mózgu zwanymi precuneus prawy i insular prawy, wskazując, że w efekcie następuje u nich poprawa kontroli motorycznej i zwiększenie poziomu czujności, a więc reakcji na wszelkie bodźce. U osób, które zaś nie piją kawę, nie zauważono tego rodzaju zmian.

Wzorce większej wydajności zostały również znalezione w innych obszarach mózgu w spoczynku - takich jak móżdżek - i były spójne z efektami już pisanymi, czyli poprawą motoryki i zwiększoną czujnością. W grupie miłośników kawy naukowcy zaobserwowali też większą aktywność dynamiczną w kilku obszarach mózgu, co pozwoliło dodać do listy tych efektów zauważalną poprawę w [poziomie koncentracji, uczeniu się i zapamiętywaniu.

Czy małe ilości kawy też mają taką moc?

"To pierwszy raz, kiedy wpływ, jaki na naszą sieć mózgową wywiera regularne picie kawy, jest badany z takim poziomem szczegółowości. Byliśmy w stanie zaobserwować wpływ tego napoju na strukturę i funkcjonalną łączność naszego mózgu, a także różnice między osobami pijącymi kawę regularnie a tymi, które jej nie piją, w czasie rzeczywistym. Wnioski te mogą, przynajmniej w pewnym stopniu, pomóc zaoferować nowy pogląd na niektóre z obserwowanych efektów " - wyjaśnia Nuno Sousa.

A co dzieje się z naszym mózgiem po piciu umiarkowanych ilości kawy? W grupie takich “odświętnych” kawoszy również zaobserwowano zmiany w pracy mózgu. Naukowcy przyznają, że jest to mocnym dowodem na to, że kawa ma zdolność do narzucania zmian w łączności między różnymi częściami mózgu w bardzo krótkim czasie.

Opisane badanie zostało przeprowadzone przy użyciu technologii zwanej funkcjonalnym rezonansem magnetycznym (fMRI) w celu porównania struktury i łączności mózgu grupy osób, które codziennie piją sporo kawy z grupą wolontariuszy, którzy nie piją kawy w ogóle.

Pełen opis badania można przeczytać na łamach “Nature