Pijesz dużo kawy? Twój mózg działa inaczej

Badacze sugerują, że osoby nałogowo pijące kawę wykazują odmienną aktywność mózgu w porównaniu do tych, którzy mnie spożywają jej wcale. Różnice wykazano aż w kilku różnych obszarach mózgu
Pijesz dużo kawy? Twój mózg działa inaczej

Kawa zmienia mózg – jak bardzo?

Nowe badanie z niespotykaną dotąd szczegółowością przenalizowało wpływ picia kawy na sieć połączeń w naszym mózgu, a jego wnioski pomagają zrozumieć i udoskonalić efekty działania kofeiny – poprawę kontroli motorycznej, wzrost poziomu uwagi i czujności, a także korzyści w uczeniu się i zapamiętywaniu. Badanie zostało sfinansowane przez Institute for Scientific Information on Coffee (ICVS), organizację non-profit wspieraną przez sześć globalnych kawowych korporacji.

Opublikowane na łamach czasopisma “Molecular Psychiatry” efekty pracy Nuno Sousa – kierownika Szkoły Medycznej na Uniwersytecie Minho oraz badacza ICVS – i jego zespołu oferuje unikalne spojrzenie na w zmiany w strukturze i łączności, które zachodzą w mózgu osób regularnie pijących kawę. Badacze odkryli, że mózgi osób, które spożywają dużo kofeiny, w wykazują w spoczynku mniejszy stopień łączności między dwoma obszarami mózgu zwanymi precuneus prawy i insular prawy, wskazując, że w efekcie następuje u nich poprawa kontroli motorycznej i zwiększenie poziomu czujności, a więc reakcji na wszelkie bodźce. U osób, które zaś nie piją kawę, nie zauważono tego rodzaju zmian.

Wzorce związane z większą wydajnością działania mózgu zostały również znalezione w innych obszarach mózgu, takich jak móżdżek. Potwierdzały one efekty już wcześniej znane, czyli poprawę motoryki i zwiększoną czujność. W grupie miłośników kawy naukowcy zaobserwowali też większą aktywność dynamiczną w kilku obszarach mózgu, co pozwoliło dodać do listy tych efektów zauważalną poprawę poziomu koncentracji, uczenia się i zapamiętywania.

Czy małe ilości kawy też mają taką moc?

“To pierwszy raz, kiedy wpływ, jaki na nasz mózg wywiera regularne picie kawy, jest badany na takim poziomie szczegółowości. Byliśmy w stanie zaobserwować wpływ tego napoju na strukturę i połączenia wewnątrz naszego mózgu, a także różnice między osobami pijącymi kawę regularnie a tymi, które jej nie piją, w czasie rzeczywistym. Wnioski te mogą, przynajmniej w pewnym stopniu, rzucają nowe światło na niektóre z obserwowanych efektów ” – wyjaśnia Nuno Sousa.

A co dzieje się z naszym mózgiem po spożyciu umiarkowanych ilości kawy? W grupie takich konsumentów również zaobserwowano zmiany w pracy mózgu. Naukowcy przyznają, że jest to mocnym dowodem na to, że kawa ma zdolność do wprowadzania zmian w łączności między różnymi częściami mózgu w bardzo krótkim czasie.

Opisane badanie zostało przeprowadzone przy użyciu technologii zwanej funkcjonalnym rezonansem magnetycznym (fMRI) w celu porównania struktury i połączeń w mózgu w grupie osób, które codziennie piją sporo kawy z grupą wolontariuszy, którzy nie piją kawy w ogóle.

Źródło: Nature.

Więcej:kawamózg