Pochodzenie mieszkańców Afryki wyjaśnione

Zakończył się największy dotychczas projekt analizy genetycznej, mający na celu wyjaśnienie pochodzenia afrykańskich plemion. Naukowcom udało się potwierdzić istniejące dotychczas teorie i dostarczyć nowych informacji o genetycznej różnorodności mieszkańców Afryki i innych kontynentów.

Mieszkańcy Czarnego Kontynentu pochodzą od zaledwie 14 plemion pierwotnych, które z biegiem czasu uległy rozproszeniu po całej Afryce. Pomiędzy Pigmejami w Afryce Środkowej a plemieniem San w Afryce Północnej istnieje bliskie pokrewieństwo, chociaż geograficzna odległość je dzieląca nimi jest spora. Do takiego wniosku doszli naukowcy amerykańscy po przeprowadzeniu testów genetycznych ponad 3 tysięcy osób. Analiza potwierdziła również teorię, zgodnie z którą Azję i Europę zasiedliły plemiona z północno-wschodniej części kontynentu afrykańskiego.

Naukowcy nie mieli wątpliwości, że kolebką współczesnego człowieka jest Afryka, jednak do tej pory nie wiedzieli, jak wyglądają stosunki pokrewieństwa pomiędzy licznymi plemionami zamieszkującymi ten właśnie kontynent. Najnowsze wyniki badań prowadzonych od dziesięciu lat przez naukowców z Afryki, USA i Europy potwierdzają dotychczasowe teorie, lecz również dostarczają nowych informacji. Genetyczka Sarah Tishkoff z University of Pennsylvania przebadała wraz z kolegami ponad 3 tys. ochotników z 121 afrykańskich, 4 afroamerykańskich i 60 nieafrykańskich grup (Europejczycy, Azjaci, Arabowie i ludy Oceanii). Badanie polegało na analizie 1327 markerów genetycznych — charakterystycznych różnic występujących na określonych krótkich odcinkach DNA.  

Analiza markerów genetycznych wykazała, że liczne grupy etniczne zamieszkujące Afrykę dają się sprowadzić do dokładnie 14 populacji pierwotnych. Ogółem różnorodność genetyczna jest na Czarnym Lądzie o wiele wyższa, niż na innych kontynentach, a im dalej od Afryki, tym bardziej się ona zmniejsza. Naukowcy wnioskują z tego, że do przemieszania genetycznego doszło na licznych, częściowo pokrywających się afrykańskich ruchach migracyjnych we wczesnym etapie historii ludzkości. Udało się również prześledzić główne szlaki migracyjne i rozwój stosunków pokrewieństwa pomiędzy plemionami. Wyniki badania potwierdzają dotychczasowe teorie bazujące na modelach kulturowych i językowych. Afroamerykanie pod względem genetycznym pochodzą od ludzi zamieszkujących zachodnie wybrzeża Afryki, z domieszką genów z Europy i z innych regionów Czarnego Lądu.
 
Według badaczy nowe wyniki analizy genetycznej mogą się przyczynić do rozwoju medycyny, gdyż w zależności od wyposażenia genetycznego ludzie w różny sposób reagują na lekarstwa, a także na choroby takie jak malaria, rak czy AIDS. JSL

źródło: www.upenn.edu