Kaczka, ale wcale nie dziwaczka. To tylko nowy gatunek

Kaczka Spatula praeclypeata żyła w północnym regionie Morza Czarnej w plejstocenie. Skamieniałości odkryte właśnie w Ukrainie wskazują, gdzie kiedyś występowała.
Kaczka krzyżówka – zdjęcie ilustracyjne /Fot. Pixabay

Kaczka krzyżówka – zdjęcie ilustracyjne /Fot. Pixabay

Spatula praeclypeata to nieznany wcześniej gatunek, który należy do rodzaju Spatula. Żył między 1,9 a 1,5 mln lat temu, w regionie Morza Czarnego, na terenach współczesnej Ukrainy. Skamieniałość została znaleziona w jaskini Taurida, w pobliżu wsi Zuja na Krymie. Szczegóły opisano w czasopiśmie Paleontogical Journal.

Czytaj też: Mobbing w świecie przyrody to sposób na przetrwanie. Tak bronią się ptaki śpiewające

Dr Nikita Zelenkov z Instytutu Paleontologicznego Borissiak mówi:

Spatula praeclypeata jest najstarszym znaleziskiem tej linii w zapisie kopalnym. Nowy gatunek jest taksonem macierzystym żyjących gatunków Spatula smithii, Spatula rhynchotis i Spatula clypeata.

Kaczka z Ukrainy

W północnym regionie Morza Czarnego ptaki z wczesnego plejstocenu występują w kilku miejscach południowej części Ukrainy. Są datowane głównie na drugą połowę kalabru – 1,2 do 0,77 mln lat temu. Starsze znaleziska są bardzo rzadkie, a niezwykle cenne, bo mogą pomóc w rekonstrukcji ewolucji fauny regionu.

Tak mogła wyglądać kaczka Spatula praeclypeata /Fot. Paleontological Journal

Dr Nikita Zelenkov dodaje:

Dlatego odkrycie w 2018 roku bogatego stanowiska wczesnoplejstoceńskich kręgowców w jaskini Taurida na środkowym Krymie ma ogromne znaczenie. Tamtejsza fauna obejmuje różnorodne ptaki, co jest obecnie właściwie jedynym źródłem informacji o ekologicznym i ewolucyjnym wyglądzie awifauny północnego regionu Morza Czarnego w kalabrze.

Warto wspomnieć, że wcześniej w jaskini Taurida opisano Pachystruthio dmanisensis, gatunek wymarłego strusia, który żył w Eurazji od późnego pliocenu do środkowego plejstocenu. W lokalizacji tej znaleziono również szczątki kilku innych gatunków ptaków, m.in. Tadorna petrina. Gatunek ten został pierwotnie opisany w 1985 r. i jest morfologicznie bliski współczesnej kazarce rdzawej (Tadorna ferruginea).

Czytaj też: Tego ptaka w ogóle nie powinno tu być. Ewenement na skalę światową wywołał poruszenie ornitologów

Dr Nikita Zelenkov podsumowuje:

Przewaga otwartych krajobrazów przypominających sawannę jest charakterystyczna dla okolic jaskini Taurida. Jednocześnie, o ile płaskonos zwyczajny zasiedla obecnie różne siedliska w strefie umiarkowanej Eurazji, w tym stepy, o tyle przedstawiciele rodzaju Tadorna są mieszkańcami wyłącznie jałowych łąk i terenów stepowych. Starszy wygląd odnotowanego związku awifauny w południowo-wschodniej Europie sugeruje jego wschodnie pochodzenie.