Prehistoryczni artyści malowali obraz przez 15 tys. lat

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań archeologów niektóre malowidła naskalne w hiszpańskich jaskiniach nie powstawały z dnia na dzień czy nawet z roku na rok. Prace nad nimi trwały przynajmniej kilkanaście tysięcy lat.

          Na terytorium Europy znaleziono wiele jaskiń, w których zachowały się prehistoryczne dzieła będące świadectwem tego, że źródeł sztuki należy szukać u społeczeństw pierwotnych. Według naukowców pierwsze jaskiniowe galerie mogły powstać około 40 tys. lat temu – wtedy właśnie na kontynencie europejskim pojawili się pierwsi mieszkańcy. Niezwykle trudno jednak określić dokładną datę powstania poszczególnych dzieł sztuki pierwotnej – do dziś naukowcy mają na ten temat odmienne zdania. 

          Tradycyjna technika datowania naskalnych rysunków polega na badaniu wieku cząsteczek węgla drzewnego, który wchodził w skład farby. Trudność polega na tym, że dzięki tej technice można w przybliżeniu ustalić wiek farby, lecz nie wiek rysunków. Oprócz tego datowanie radiowęglowe jest możliwe tylko w przypadku składników pochodzenia organicznego, natomiast szkice wielu malowidł zostały “wyryte” w skalnych ścianach jaskiń. Ten sposób datowania wymaga również pobrania do analizy próbki rysunku, co sprowadza się do naruszania dzieła sztuki.  

           Doktor Alistair Pike z Uniwersytetu Bristol wykorzystał w swoich badaniach inną technikę datowania i wraz z zespołem naukowców przeanalizował nie tyle same malowidła, co otaczające je skały. Datowanie metodą uranowo-torową zastosowane przez naukowców w Hiszpanii nie jest nowością, lecz do tej pory nigdy nie było wykorzystywane w celu sprawdzania wieku naskalnych galerii. Technologia ta porównuje liczbę izotopów uranu do liczby izotopów toru, w który uran przekształca sie w wyniku promieniotwórczego rozpadu, pozwala więc na osiągnięcie o wiele dokładniejszych wyników, nie niszcząc przy tym rysunków.  

           Dr Pike zauważył, że malowidła są otoczone przez występy kalcytu, które można badać właśnie taką metodą datowania. W trakcie badania okazało się, że niektóre rysunki były zakończone dopiero 10 tys. lat temu. Prównując te wyniki z wcześniejszymi danymi na temat rysunków wAltamirze naukowcy doszli do wniosku, że w części jaskiń prace nad malowidłami trwały minimum 15 tys. lat. 

          Zainspirowani rezultatami swojej pracy badacze mają zamiar sprawdzić wiek naskalnych galerii również w innych jaskiniach Europy. Być może nowe informacje pomogą dokładniej zreonstruować obraz migracji naszych europejskich przodków. Sprawozdanie z badania zostało opublikowane na stronie Natural EnvironmentResearch Council (NERC). JSL

źródło: www.planetearth.nerc.ac.uk