Aż trudno uwierzyć, od kiedy te tereny zamieszkiwali nasi przodkowie. Nowe znaleziska nie pozostawiają wątpliwości

Dzięki wykopaliskom przeprowadzonym na terenie prowincji Kuejczou archeolodzy zidentyfikowali dowody wskazujące na ludzką obecność sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. 
Aż trudno uwierzyć, od kiedy te tereny zamieszkiwali nasi przodkowie. Nowe znaleziska nie pozostawiają wątpliwości

Chodzi o badania, które miały miejsce na południu Chin. Znalezione tam kości oraz różnego rodzaju przedmioty dostarczają informacji o tamtejszych społecznościach funkcjonujących nawet 55 tysięcy lat temu. Samo stanowisko Chuandong, gdzie odbywały się wykopaliska, jest znane od 1978 roku. Jego pochodzenie sięga środkowego okresu paleolitu, późnego paleolitu oraz neolitu.

Czytaj też: Grobowiec z epoki brązu miał przepaść na zawsze. Cudem udało się go odnaleźć 

W ramach najnowszych wysiłków archeolodzy zidentyfikowali nieznaną wcześniej warstwę gleby. To właśnie te osady okazały się prawdziwą skarbnicą wiedzy. Cenne informacje są powiązane z licznymi obiektami. W efekcie ostatnich wykopalisk możemy mówić między innymi o znalezieniu około 100 000 kości zwierzęcych, ponad 10 000 fragmentów naczyń ceramicznych i kamionkowych oraz ponad 2500 przedmiotów wykonanych z kości bądź rogów.

Jednym z podstawowych znalezisk był ząb trzonowy należący do przedstawiciela gatunku znanego jako Neoanthropus Homo sapiens. Takim mianem określa się wczesnych współczesnych ludzi, a stosowane określenie ma na celu odróżnienie gatunków anatomicznie zgodnych z zakresem fenotypów obserwowanych u współczesnego człowieka. Jest to szczególnie przydatne wszędzie tam, gdzie takie grupy współistniały w tym samym okresie. 

Nasi przodkowie zamieszkiwali tereny południowo-zachodnich Chin już około 55 000 lat temu. Potwierdzają to znalezione na miejscu szczątki i przedmioty

Poza tym badaczy zaintrygowały trzy groby sprzed około 10 000 lat. Wśród tamtejszych artefaktów znajdował się wykonany z kości haczyk na ryby. Wcześniej naukowcy natknęli się natomiast na fragmenty kamionki, artefaktów kostnych, skamieniałości zwierząt i ludzi oraz niemal kompletnie zachowane dwie ludzkie czaszki. 

Czytaj też: Za naszą granicą znaleziono stary cmentarz. Pochowane na nim osoby posiadają bardzo dziwne przedmioty

Biorąc pod uwagę ustalenia oparte na szczątkach z południowo-zachodnich Chin, możemy stwierdzić, iż przedstawiciele naszego gatunku trafili tam wcześniej niż sugerowałby dotychczasowy stan wiedzy. Poza tym odkrycia powinny pomóc badaczom w rekonstrukcji krajobrazu kulturowego środkowego i późnego paleolitu na płaskowyżu Kuejczou oraz lepszym rozeznaniu w kwestiach związanych z pochodzeniem współczesnego człowieka czy jego strategiami pozwalającymi na przystosowanie do nowych warunków środowiskowych.