Psychopatę można poznać po mózgu. Naukowcy mają na to sposób

W toku badań skupiających się na różnicach dzielących mózgi psychopatów i pozostałych osób udało się odkryć, że ci pierwsi posiadają charakterystyczne markery biologiczne.
Psychopatę można poznać po mózgu. Naukowcy mają na to sposób

Badania te dotyczyły budowy mózgu u osób wykazujących skłonności psychopatyczne. Wyniki poszukiwań zostały następnie opisane na łamach Journal of Psychiatric Research. Jak wynika z publikacji, podstawę analiz stanowił rezonans magnetyczny. To właśnie dzięki niemu naukowcy odkryli, że u psychopatów prążkowie będące częścią kresomózgowia jest o 10 procent większe niż w grupie kontrolnej złożonej z osób nie wykazujących psychopatycznych skłonności.

Psychopaci i ich nietypowe mózgi

Od zawsze wiedzieliśmy, że psychopaci zadają sobie wiele trudu, aby zdobyć nagrody, wliczając w to działalność przestępczą, która obejmuje mienie, seks i narkotyki. Teraz odkrywamy neurobiologiczne podłoże tego impulsywnego i stymulującego zachowania w postaci powiększenia prążkowia, kluczowego obszaru mózgu zaangażowanego w proces nagradzania.” – Adrian Raine, Uniwersytet Pensylwanii

Prążkowie jest częścią przodomózgowia i odpowiada za wiele aspektów poznawczych, takich jak planowanie ruchów i działań, podejmowanie decyzji, motywacja czy percepcja. Dotychczasowe ustalenia sugerowały, iż psychopaci cechują się nadaktywnością prążkowia. Dzięki nowym badaniom udało się zidentyfikować istotną różnicę biologiczną między osobami, które wykazują tendencje psychopatyczne, a tymi, które ich nie posiadają.

Oczywiście nie wszystkie osoby o psychopatycznych skłonnościach muszą być przestępcami, jednak istnieje zauważalna korelacja między tymi dwiema kwestiami. Wyjaśnienie, jaka jest rola biologii w zachowaniach antyspołecznych i przestępczych powinno ułatwić projektowanie metod leczenia takich osób. W tym przypadku autorzy badań wykonali rezonans magnetyczny mózgów 120 uczestników. Przeprowadzili też z nimi wywiady przy użyciu Psychopathy Checklist-Revised, psychologicznego narzędzia umożliwiającego wykrywanie cech psychopatycznych.

Większe prążkowie = więcej problemów

Za sprawą swoich badań naukowcy doszli do wniosku, iż posiadanie większego prążkowia przekłada się na wyższą potrzebą stymulacji poprzez dostarczanie emocji. Zauważalna jest też wyższa skłonność do zachowań impulsywnych. Warto podkreślić, iż opisywane zjawisko dotyczyło zarówno mężczyzn jak i kobiet. Dalsze postępy w tej sprawie powinny dostarczyć informacji, które będą pomocne w planowaniu terapii przeznaczonych dla psychopatów. Poza tym, być może pewnego dnia możliwe stanie się identyfikowanie osób ze skłonnościami do psychopatii, zanim takowe w ogóle się rozwiną.