Rośliny ostrzegają się nawzajem przed niebezpieczeństwem. Poznaliśmy ich sekretny język

Kiedy rośliny zostają uszkodzone lub zaatakowane przez owady, uwalniają do atmosfery związki, które ostrzegają inne okazy przed niebezpieczeństwem. To ich ukryty język, którego istnienia przez długi czas nie byliśmy świadomi.
Rośliny – zdjęcie poglądowe /Fot. Unsplash

Rośliny – zdjęcie poglądowe /Fot. Unsplash

Substancjami emitowanymi przez rośliny są tzw. lotne związki organiczne (LZO) wyzwalane w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub ataków owadów. Nieuszkodzone sąsiednie rośliny wyczuwają uwolnione LZO jako sygnały ostrzegawcze i aktywują własne mechanizmy obronne. Taką formę komunikacji po raz pierwszy opisano w 1983 r. i od tego czasu zaobserwowano u ponad 30 różnych gatunków roślin, choć mechanizmy molekularne leżące u jej podstaw pozostawały niejasne.

Czytaj też: Tak rośliny wabią owady. Wreszcie mamy dowody

Zespół kierowany przez prof. Masatsugę Toyotę z Saitama University zwizualizował w czasie rzeczywistym komunikację między roślinami i ujawnił, w jaki sposób LZO są wchłaniane, inicjując zależne od jonów wapniowych (Ca2+) reakcje obronne przed przyszłymi zagrożeniami. Szczegóły opisano w czasopiśmie Nature Communications.

Prof. Masatsugu Toyota mówi:

Skonstruowaliśmy sprzęt do pompowania LZO emitowanych przez rośliny i połączyliśmy go z systemem obrazowania fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym. Umożliwiło to wizualizację wybuchów fluorescencji rozprzestrzeniających się w okazach rzodkiewnika pospolitego po ekspozycji na LZO emitowane przez roślinę uszkodzoną przez owady. Rośliny tworzą fluorescencyjne czujniki białkowe dla wewnątrzkomórkowego Ca2+ i dlatego zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ można monitorować poprzez obserwację zmian we fluorescencji.

Rośliny komunikują się przez LZO i jony wapniowe

Okazało się, że zarówno LZO uwalniane z liści, na których żerowały gąsienice, jak i LZO wyzwalane przez rozerwane (uszkodzone mechanicznie) liście, wywołały zmiany Ca2+ w pobliskich nieuszkodzonych roślinach. Uczeni sprawdzili różne rodzaje LZO i odkryli, że dwa z nich – (Z)-3-heksenal (Z-3-HAL) i (E)-2-heksenal (E-2-HAL) – powodują zmiany w stężeniu Ca2+.

Czytaj też: Ta świecąca roślina była uważana za wymarłą. Po 30 latach znowu ją znaleziono w nieoczekiwanym miejscu

Z-3-HAL i E-2-HAL to unoszące się w powietrzu substancje chemiczne o trawiastym zapachu, znane jako substancje pochodzenia roślinnego indukowanej stresem (GLV), emitowane przez rośliny uszkodzone mechanicznie lub przez roślinożerców.

Sygnały Ca2+ u rzodkiewników wystawionych na działanie lotnego Z-3-HAL /Fot. Saitama University

Wystawienie rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana) na Z-3-HAL i E-2-HAL spowodowało zwiększenie ekspresji genów obronnych. Aby zrozumieć związek między sygnałami Ca2+ a reakcjami obronnymi, roślinę poddano działaniu inhibitora kanału Ca2+, LaCl3 i środka chelatującego Ca2+, EGTA. Tłumiły one zarówno sygnały Ca2+, jak i indukcję genów związanych z obroną, dostarczając dowodów na to, że rzodkiewnik postrzega GLV i aktywuje reakcje obronne w sposób zależny od Ca2+.

Prof. Masatsugu Toyota dodaje:

Rośliny nie mają “nosa”, ale aparaty szparkowe służą im jako brama pośrednicząca w szybkim przedostawaniu się GLV do szczelin w tkankach liści.

Wstępne działanie kwasem abscysynowym (ABA), jednym z fitohormonów znanych ze swojej zdolności do zamykania aparatów szparkowych, zmniejsza reakcję Ca2+ w liściach. Z drugiej strony mutanty z upośledzonym zamykaniem aparatów szparkowych indukowanym przez ABA utrzymywały normalne sygnały Ca2+ w liściach nawet po podaniu ABA.

Te badania nie tylko pogłębiają nasze zrozumienie zdumiewającego świata roślin, ale także podkreślają niezwykłe sposoby, w jakie natura wyposażyła je, aby mogły się rozwijać i przystosowywać na przeciwności losu.