Rzadkie bliźniaki urodziły się w USA

Bliźnięta pandy wielkiej przyszły na świat w ogrodzie zoologicznym w Stanach Zjednoczonych.

To pierwsze pandy urodzone w tym roku w USA i pierwsze bliźnięta od 1987 roku. Młode są już czwartymi i piątymi potomkami 15-letniej pandy Lun Lun. 

Ciąża pandy trwa od 97 do 163 dni. Po tym czasie na świat przychodzi od jednego do trzech młodych w bardzo słabo zaawansowanym stadium rozwoju. Małe ważą od 75-150 g. W świecie ssaków są to noworodki, które są najmniejsze w porównaniu do swoich rodziców.

Młode pozostają w schronieniu z matką przez 4-7 tygodni. W tym czasie samica wychodzi jedynie po to, by zaspokoić głód i pragnienie. Razem z młodymi wychodzi dopiero wtedy, gdy porastają one futrem i otwierają oczy (pomiędzy 45-48 dniem).

Panda wielka należy do gatunków na granicy wymarcia. Liczebność gatunku zmniejszała się głównie ze względu na niską rozrodczość, ale również wskutek stopniowego ograniczania obszarów dla niej dostępnych.

Pandy wielkie są niezwykle trudne do wyhodowania i mają bardzo wąskie okno krycia. Samice są płodne przez zaledwie jeden lub dwa dni w roku, zwykle na wiosnę. Potem trzeba czekać aż do lipca lub sierpnia, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście doszło do zapłodnienia. Samice, które nie zajdą w ciążę prawie zawsze dostają ciąży urojonej, która do złudzenia przypomina prawdziwą.