Ilu mieszkańców liczyły rzymskie miasta? Dotychczasowe dane były kompletnie nietrafione

W rozważaniach poświęconych funkcjonowaniu starożytnych społeczności zaskakująco często pomija się wygląd miast czy stan ich populacji. Chcąc poszerzyć wiedzę w tym zakresie, naukowcy z Uniwersytetu Kolorado w Boulder przeprowadzili badania poświęcone Silchester. 
Ilu mieszkańców liczyły rzymskie miasta? Dotychczasowe dane były kompletnie nietrafione

I choć obecnie jest to wieś leżąca w granicach Wielkiej Brytanii, to swego czasu miała ona rzymski charakter. Badacze twierdzą, że świetnie sprawdza się w roli modelowego miasta z okresu Cesarstwa Rzymskiego. Innymi słowy, wnioski wyciągnięte w toku poświęconych mu analiz powinny stanowić miarodajne źródło wiedzy. 

Czytaj też: 6000-letnie kopce w okolicach Polski. W środku znajdowało się coś niespodziewanego

Badania poświęcone Silchester sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy to znaleziono ruiny dawnej osady. Niestety, pomimo dużego zaangażowania ówczesnych archeologów, zebrane wtedy informacje nie zadowalały ich współczesnych odpowiedników. Konieczny okazał się powrót w te okolice i przeprowadzenie badań z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych technik.

Dawniej sugerowano, że w okresie rzymskim w Silchester mieszkało około 4000 osób, lecz w świetle najnowszych ustaleń takie dane mogą okazać się niepoprawne. Dzięki połączeniu badań geofizycznych z analizą zdjęć lotniczych naukowcy kierują się ku wyjaśnieniu, że liczba ludności mogła być zdecydowanie wyższa. Członkowie zespołu badawczego skłaniają się bowiem ku pułapowi rzędu 5500 mieszkańców.

Rzymskie miasta na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii są badane pod kątem zabudowy oraz liczby mieszkańców

Istotnym elementem prowadzonych analiz było jak najskuteczniejsze określenie liczby budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie dawnej wioski. W oparciu o dane z okolicznego Neatham naukowcy wiedzieli, że zaledwie 8,3% tamtejszej zabudowy miało kamienny charakter. Z pewnością dominowały natomiast budynki stawiane z drewna. W przypadku Silchester autorzy wzięli też pod lupę inny aspekt: istnienie budynków użyteczności publicznej.

W tym celu zbadali forum, amfiteatr, ulice czy bramy. Następnie, dzięki regresji liniowej,  postanowili określić przybliżoną liczbę domów mieszkalnych oraz samych mieszkańców. Łącznie wykonali pięć podejść i ostatecznie stwierdzili, że na terenie Silchester powinno znajdować się około 1115 budynków mieszkalnych. Później konieczne było pomnożenie tej liczby przez szacowaną liczebność typowego gospodarstwa domowego.

Czytaj też: Średniowieczne szkielety i niezidentyfikowane konstrukcje. Oto efekt wykopalisk prowadzonych na terenie Polski

Zdaniem historyków ta wahała się od 3 do 7 osób na pojedyncze gospodarstwo. W takich okolicznościach wybrali środkową wartość i uzyskali wynik rzędu 5500 osób. Właśnie tyle mogło zamieszkiwać Silchester w okresie rzymskim. Przeprowadzone badania mogą mieć implikacje dla innych poświęconych starożytnym miastom. Zdaniem samych zainteresowanych, łącząc daty budowy różnych obiektów z danymi na temat populacji będzie można dokładniej niż do tej pory określić historię demograficzną rzymskich miast. Co więcej, zdaniem autorów przytoczone wnioski powinny mieć zastosowanie dla różnych obszarów Cesarstwa Rzymskiego, nie tylko dla Wielkiej Brytanii.