Na początku za pomocą algorytmu udawało się jedynie dość ogólnie określić rodzaj filmu. „Mogliśmy odróżnić filmy akcji takie jak ‘Szklana pułapka’ od dramatów takich jak ‘Casablanka’, porównując ze sobą częstotliwość czasowników z częstotliwością imion głównych bohaterów” – mówi Ganz. Udoskonalony wariant programu uwzględniał, jakie wyrazy jak często występowały w połączeniu z innymi. Naukowcy dowiedli za pomocą algorytmu, że ‚Casablanca’ i ‚CSI’ budują napięcie w dokładnie ten sam sposób. Następujące po sobie sceny zostają skracane i stosuje się w nich otwarte zakończenie lub nagłe zawieszenie akcji w pełnej napięcia chwili (ang. Cliffhanger). 

Analizując zmiany w rozmieszczeniu często używanych w filmie słów program może określić również, w których miejscach scenariuszu dochodzi do sytuacji konfliktowych. Najlepszym odzwierciedleniem zasady działania programu są dwa słowa kluczowe w filmie „Casablanca”: „Ilsa“ i „Rick“ – imiona głównych bohaterów. Imiona te w pewnych fragmentach scenariusza pojawiają się w pobliżu siebie, a w innych występuje tylko jedno z nich. „To zadziwiające, jak dobrze zasada ta odzwierciedla sprzeczne uczucia Ilsy, która w filmie to opiera się urokowi Ricka, to znów się mu poddaje “ – wyjaśnia Fionn Murtagh.

Autorzy algorytmu odpierają zarzuty krytyków, twierdzących, że program ten koncentruje się zbytnio na hollywoodzkim stylu pisania scenariuszy. Nawet charakteryzującemu się niecodzienną strukturą – zaburzoną chronologią – amerykańskiemu filmowi „Memento“ aplikacja przepowiedziała sukces. Analiza scenariusza bez uwzględniania wizualnego efektu końcowego nie jest w tym przypadku zarzutem – o tym, który projekt zostanie zrealizowany na ekranie, producenci decydują przecież wyłącznie na podstawie samego scenariusza. Adam Ganz twierdzi, że aplikacja może być niezwykle przydatnym narzędziem dla scenarzystów, pomoże im bowiem wniknąć w strukturę scenariusza i zrozumieć naturę dramatu, który tworzą. 
Program można wypróbować online: Na stronie scriptcloud.com autorzy mogą poddać analizie swoje własne scenariusze.  
JSL
źródło: www.rhul.ac.uk