Jak zmienił się średni wiek poczęcia w ciągu 250 tys. lat? Pewne modyfikacje obserwujemy do dziś

Czy średni wiek poczęcia zmienił się w ciągu 250 000 lat? Naukowcy prześledzili historię ewolucji ojców i matek na przestrzeni wieków i odkryli coś niespodziewanego.
By zostać rodzicem nigdy nie jest za późno /Fot. Pixabay

By zostać rodzicem nigdy nie jest za późno /Fot. Pixabay

Długość trwania danego pokolenia może powiedzieć nam wiele o organizacji społecznej ludzi je tworzących. Zespół naukowców z Uniwersytetu Indiany określił średni wiek, w którym kobiety i mężczyźni mieli dzieci w całej historii ewolucji człowieka. Nowa metoda opiera się na mutacjach genetycznych i może nam pomóc zrozumieć wyzwania środowiskowe, których doświadczali nasi przodkowie i które w przyszłości mogą dopaść także nas. Szczegóły opublikowano w Science Advances.

Czytaj też: Rodzice mają na dziecko większy wpływ niż sądzimy. Zmiany widać w DNA

Prof. Matthew Hahn z Uniwersytetu Indiany mówi:

Dzięki naszym badaniom nad współczesnymi ludźmi zauważyliśmy, że możemy przewidzieć wiek, w którym ludzie mieli dzieci na podstawie rodzajów mutacji DNA, które pozostawili swoim dzieciom. Następnie zastosowaliśmy ten model do naszych ludzkich przodków, aby określić, w jakim wieku prokreowali.

Ojcowie zawsze byli starsi, ale trend się odwróci?

Średni wiek, w którym ludzie mieli dzieci w ciągu ostatnich 250 000 lat, wynosi 26,9. Co więcej, w momencie prokreacji ojcowie byli konsekwentnie starsi i liczyli średnio 30,7 lat, w porównaniu do średnich 23,2 lat w przypadku matek. Różnica wieku zmniejszyła się jednak w ciągu ostatnich 5000 lat, a trend ten obserwujemy do dziś. Malejąca luka wydaje się być spowodowana matkami mającymi dzieci w późniejszym wieku.

Dr Richard Wang z Uniwersytetu Indiany dodaje:

Te mutacje z przeszłości gromadzą się z każdym pokoleniem i istnieją w ludziach dzisiaj. Możemy teraz je zidentyfikować, zobaczyć, jak różnią się one między rodzicami płci męskiej i żeńskiej oraz jak zmieniają się w funkcji wieku rodziców.

DNA dzieci odziedziczone po przodkach zawiera mniej więcej 25-75 nowych mutacji, co pozwala naukowcom porównać rodziców i potomstwo, a następnie sklasyfikować rodzaj mutacji, która wystąpiła. Przyglądając się mutacjom u tysięcy dzieci, uczeni zauważyli pewien wzór: rodzaje mutacji, które otrzymują dzieci, zależą od wieku matki i ojca.

Jak zmienił się średni wiek poczęcia na przestrzeni ewolucji? Pokazują to wykresy /Fot. Indiana University

Naukowcy zbudowali model, który wykorzystuje mutacje de novo – genetyczną zmianę, która jest obecna po raz pierwszy u jednego członka rodziny w wyniku wariantu lub mutacji w komórce zarodkowej jednego z rodziców lub która powstaje w zapłodnionej komórce jajowej podczas wczesnej embriogenezy – aby oddzielnie oszacować męskie i żeńskie czasy generacji w wielu różnych punktach w ciągu ostatnich 250 000 lat. Uczeni zauważyli wzorce mutacji zależne od wieku, starając się zrozumieć różnice i podobieństwa występujące u ludzi w porównaniu z innymi ssakami, takimi jak koty, niedźwiedzie i makaki.

Czytaj też: Oczekiwania, które zabijają. Między rodzicem i dzieckiem

Dr Richard Wang wyjaśnia:

Historia ludzkiej historii jest sklejana z różnorodnych źródeł: zapisków, znalezisk archeologicznych, skamieniałości, itd. Nasze genomy, DNA znajdujące się w każdej z naszych komórek, oferują rodzaj manuskryptu historii ewolucji człowieka. Ustalenia z naszej analizy genetycznej potwierdzają niektóre rzeczy, które wiedzieliśmy z innych źródeł – takie jak niedawny wzrost wieku rodzicielskiego – ale także oferują bogatsze zrozumienie demografii starożytnych ludzi. Odkrycia te przyczyniają się do lepszego zrozumienia naszej wspólnej historii.