Popularne stanowisko archeologiczne zawiera nieznany obiekt. Naukowcy natknęli się na niego na Sycylii

Dzięki wykopaliskom prowadzonym na Sycylii archeolodzy zidentyfikowali pozostałości budynku, które ukrywały się w pozornie dobrze poznanej okolicy. Arenę ich działań stanowiła tzw. Dolina Świątyń.
Popularne stanowisko archeologiczne zawiera nieznany obiekt. Naukowcy natknęli się na niego na Sycylii

O tym, jakim zainteresowaniem świata nauki cieszy się ten obszar najlepiej świadczy fakt, iż od 1997 roku rzeczona dolina znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Tamtejszy park archeologiczno-krajobrazowy, zlokalizowany w Agrygencie, zawiera także ruiny starożytnego miasta Akragas. W toku ostatnich poszukiwań archeolodzy zidentyfikowali nieznane do tej pory pozostałości pewnego budynku.

Czytaj też: Azteckie kodeksy zdobyte przez archeologów. Udało się potwierdzić ich autentyczność

Uczestnicy ekspedycji mówią jasno: nie są pewni, jakie było dokładne przeznaczenie tego obiektu. Mają jednak pewne pomysły. Jak sugerują, budynek mógł mieć związek z życiem religijnym w starożytnym mieście. Za jego założeniem stali greccy osadnicy, którzy przybyli na miejsce w VI wieku p.n.e. i postanowili utworzyć osadę nazwaną przez nich Akragas. 

Ewolucja tej nazwy zasługuje na osobną wzmiankę, ponieważ początkowe Akragas było później nazywane Agrigentum, by z czasem zyskać nazwę Girgenti, a ostatecznie: Agrigento Według samych zainteresowanych, analiza dokonanych na miejscu znalezisk mogłaby stanowić źródło informacji na temat topografii religijnej miasta, a także etapów budowy. 

Stanowisko archeologiczne objęte wykopaliskami zawiera ruiny miasta Akragas, które zostało założone przez greckich osadników

Bardzo ciekawie wypada lokalizacja opisywanego budynku, ponieważ został on umiejscowiony między sektorem sakralnym a dzielnicą mieszkaniową. Do odkrycia doszło po tym, jak archeolodzy przebadali obszar o powierzchni wynoszącej 3000 metrów kwadratowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii udało im się określić, co może znajdować się pod ziemią, bez fizycznego rozkopywania gruntu. Wykryte w takich okolicznościach anomalie – wnioskując na podstawie ich kształtów i rozmiarów – mogą być ukrytymi pod powierzchnią budynkami.

Aby przekonać się, czy takie wyjaśnienie jest słuszne, członkowie zespołu badawczego przeprowadzili wykopaliska. Kopiąc w jednej z lokalizacji wskazanej przez odczyty podpowierzchniowe, natknęli się na ścianę dawnego budynku, składającą się z dużych kamiennych bloków. Wraz z postępem wykopalisk dotarli również do pozostałości pieca zlokalizowanych w południowo-wschodnim narożniku. 

Czytaj też: Mieszkańcy odizolowanej wyspy mieli zagadkowe kontakty. Potwierdzają to dowody na obsydianowych ostrzach

Publikacja w tej sprawie ukazała się w Journal of Archaeological Science: Reports. Autorzy artykułu nie ukrywają, iż nie są jeszcze pewni co do przeznaczenia znalezionego budynku. Nie chcą także wysuwać pochopnych wniosków na temat datowania odkopanego obiektu, a dalsze badania mają ruszyć już wkrótce, ponieważ kolejny etap wykopalisk przewidziano na przyszły miesiąc. Biorąc pod uwagę bogate dzieje całego regionu, możemy się spodziewać, że archeolodzy zapewnią nam jeszcze wiele intrygujących informacji. Akragas założono bowiem w VI wieku p.n.e. (najprawdopodobniej w 582 roku p.n.e.) a niecałe 200 lat później miasto zdobyli i zniszczyli Kartagińczycy. Mimo to dawna grecka osada przetrwała aż do czasów współczesnych.