Stażysta potrzebny od zaraz! Duże zmiany na polskich uczelniach

Maturzyści, którzy zdecydują się studiować na uczelniach zawodowych, powinni przygotować się na duże zmiany.

Od przyszłego roku akademickiego uczelnie zawodowe muszą zapewnić studentom trzymiesięczne praktyki. Nowe zasady mają poprawić sytuację studentów i pracodawców, którzy coraz częściej skarżą się na zbyt niskie kompetencje przyszłych pracowników.

Wprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany mają zmobilizować uczelnie do aktywnej współpracy z przedsiębiorstwami. W tej chwili jedynie największe ośrodki naukowe pracują nad dostosowaniem swojej oferty dydaktycznej do wymogów rynku pracy. Przykładem może być Uniwersytet Łódzki, realizujący wspólne projekty m.in. z firmą Hewlett-Packard. Jednak, jak wskazują eksperci,  większość uczelni nie jest merytorycznie przygotowana do tego typu działań.

– Pomysł wprowadzenia obligatoryjnych praktyk wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem.  Pracodawcy najczęściej zwracają uwagę na fakt, że osoby kończące studia posiadają niewielkie, lub żadne doświadczenie zawodowe. Absolwenci z kolei usprawiedliwiają się tym, że nie mieli możliwości zdobycia odpowiedniego doświadczenia, choćby ze względu na zbyt dużą liczbę zajęć teoretycznych. Nowe rozwiązanie z pewnością przyczyni się do tego, że studenci będą mieli możliwość weryfikacji swojej wiedzy i predyspozycji zawodowych, zdobycia nowych umiejętności oraz zbudowania sieci kontaktów  – dodaje Patryk Mordel ze SMART MBC.

Stażyści mają trudności z pogodzeniem pracy w firmie z zajęciami na uczelni. Część firm zauważa niskie identyfikowanie się studentów z obowiązkami w porównaniu do pracowników etatowych. Jak sugeruje Patryk Mordel, warto w takiej sytuacji dokładnie planować przebieg stażu, jego cele i harmonogram. Zdaniem eksperta SMART MBC, pracodawcy nie powinni unikać zlecania stażystom samodzielnych zadań. Zwiększa to bowiem świadomość i poczucie odpowiedzialności studenta.

 – Niezależnie od zmian wprowadzanych przez ministerstwo, pracodawcy powinni umieć sami szukać dobrych stażystów. Dobrą praktyką jest m.in. organizowanie projektów stażowych połączonych z konkursami, w których można wyłonić najlepszych kandydatów. Warto również podjąć współpracę
z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi – zwykle to tam można odnaleźć najbardziej chętne do rozwijania swoich umiejętności osoby – nadmienia Patryk Mordel. – Nasza firma prowadzi projekt pod hasłem KARIERA, czyli cykliczną rekrutację, w czasie której odkrywamy talenty. Cieszymy się
z podjętych działań w kierunku zmian w środowisku uczelnianym, ale tak naprawdę wiemy, że i tak dużo zależy od chęci, zarówno ze strony studentów, jak i pracodawców oferujących staże i praktyki – dodaje Patryk Mordel.