Steruj robotem…myślami

Specjaliści z firmy Honda udoskonalili myślowy interfejs umożliwiający sterowanie robotem za pomocą myśli.

O stworzeniu interfejsu myślowego przesyłającego sygnały pomiędzy mózgiem człowieka a robotem (BMI – Brain-Machine Interface) Japończycy poinformowali już w roku 2006. Tym razem jednak chodzi o zupełnie nową generację tej technologii — użytkownik nie będzie się musiał poruszać, a sterowaniem zajmą się wyłącznie jego myśli. Interfejs mózg-robot oparty został na bazie technologii elektroencefalografii (EEG) i spektroskopii NIR (Near Infra Red Spectrometer), co umożliwia sterowanie robotem z niespotykaną dotąd precyzją za pomocą wyłącznie siły ludzkiej myśli. Nowość została stworzona przez naukowców japońskiego instytutu badawczego koncernu Honda (HRI), Międzynarodowego Instytutu Zaawansowanych Badań Telekomunikacyjnych ATR oraz korporacji Shimadzu. 

Rozmieszczone na powierzchni głowy użytkownika elektrody mierzą potencjały elektryczne wytworzone wskutek aktywności mózgu. Następnie czujniki spektroskopii NIRS, również znajdujące się na głowie danej osoby, rejestrują zmiany zachodzące w mózgu. Dzięki temu naukowcy w czasie rzeczywistym otrzymują dane z dwóch źródeł i mogą interpretować siłę myśli nieruchomo siedzącego człowieka z dużą dokładnością, nie korzystając z nieporęcznego skanera rezonansu magnetycznego. Zarejestrowane dane przekazywane są do robota, który wykonuje polecenia. W doświadczeniu przeprowadzonym w laboratorium wziął udział humanoid ASIMO, który zgodnie z myślowym poleceniem człowieka miał podnieść rękę lub nogę. Okazało się, że robot w 90% przypadków prawidłowo rozpoznał polecenie.

Metody wykorzystywane przez specjalistów Hondy w celu pomiarów aktywności mózgu nie są nowe. Innowacyjne jest natomiast połączenie elektroencefalografii i spektroskopii, co umożliwia osiągnięcie dużej dokładności w pomiarach. Całe urządzenie zajmuje jednak jeszcze zbyt dużo miejsca — jeśli w przyszłości uda się zmniejszyć te wymiary, kto wie, być może będziemy mogli sterować różnymi przyrządami za pomocą własnych myśli? JSL

źródło: world.honda.com