Studia dualne – nowość na Politechnice Poznańskiej

Politechnika Poznańska we współpracy z Volkswagen Poznań oraz firmą Phoenix Contact Wielkopolska rozpoczęła realizację studiów o profilu praktycznym – projekt studia dualne.

Model studiowania dualnego ma na celu umożliwienie połączenia studiów z praktyką zawodową. Politechnika Poznańska proponuje studentom łączenie nauki i zdobywanie praktycznych umiejętności, dzięki czemu studenci będą mogli od najmłodszych lat zdobywać praktyczne przygotowanie do zawodu i kwalifikacje cenione na rynku pracy.

Wzorem kształcenia realizowanego w Niemczech, władze uczelni postanowiły w tok studiów włączyć element kształcenia zawodowego. W ten sposób student oprócz okresu, który spędza na uczelni, część czasu poświęci na przygotowanie do egzaminu prowadzonego przez Polsko – Niemiecką Izbę Przemysłowo – Handlową.

Dzięki temu egzaminowi, student otrzymuje certyfikat akceptowany na terenie Unii Europejskiej, który potwierdza zdobycie zawodu. W ten sposób po zakończeniu studiów inżynierskich student będzie mógł pochwalić się tytułem inżyniera automatyka i robotyka oraz certyfikatem w zawodzie monter mechatronik.

Studenci będą zdobywali praktyczne umiejętności i poznawali najnowocześniejsze technologie stosowane w przemyśle pod okiem specjalistów z Volkswagen Poznań oraz Phoenix Contact Wielkopolska. Od drugiego roku studiów studenci będą spędzać w przedsiębiorstwach jeden dzień w tygodniu, a od trzeciego roku studiów – dwa dni. W tym czasie studenci poznawać będą funkcjonowanie firm, a także realizować będą program kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka.

Część przedmiotów przeniesiona została do realizacji praktycznej w Volkswagen Poznań oraz Phoenix Contact Wielkopolska. Dzięki temu zagadnienia, których do tej pory studenci uczyli się na laboratoriach i ćwiczeniach na Politechnice Poznańskiej, będą poznawać w codziennej pracy produkcyjnej.

Zarówno za okres praktyk letnich jak i podczas roku akademickiego, studenci za swoją pracę otrzymają atrakcyjne wynagrodzenie.

Dodatkowo dla studentów kształcących się w modelu dualnym zaplanowano szereg kursów i szkoleń. Podczas pobytu w przedsiębiorstwie studenci będą mieli możliwość nauki języka niemieckiego podczas dodatkowych kursów. W ramach rozwoju umiejętności miękkich będą mogli uczestniczyć w szkoleniach m.in. z zakresu prowadzenia projektów, prezentacji, konstruktywnego rozwiązywania problemów.