Stymulacja magnetyczna – skuteczny lek na nacjonalizm albo wiarę w Boga

Działanie energii magnetycznej na mózg może osłabić wiarę w Boga albo zmniejszyć uprzedzenia dotyczące imigrantów.

Dr Keise Izuma z Uniwersytetu w York wraz z zespołem z UCLA przeprowadził eksperymenty dotyczące czasowego wyłączania działania niektórych regionów mózgu za pomocą TMS, czyli przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Pobudzano w ten sposób tylną środkową korę czołową – część mózgu ulokowaną płytko i znajdującą się o kilka centymetrów od czoła. To własnie ta część mózgu zajmuje się wykrywaniem problemów i ma związek z reakcją na nie.

W przypadku połowy uczestników badań zastosowano procedurę przypominającą prawdziwą stymulację mózgu (ale o niższej energii), pozostałych poddano działaniu właściwej dawki energii, skutecznie obniżającej aktywność mózgu w obszarze docelowym.

Czytaj więcej: JAK ELEKTRYCZNOŚĆ POMAGA NAPRAWIĆ MÓZG

Po stymulacji (prawdziwej bądź udawanej) wszystkich uczestników eksperymentu poproszono, aby pomyśleli o śmierci, a następnie zadawano pytania dotyczące ich przekonań religijnych oraz odczuć dotyczących imigrantów.

Uczestnicy, którym czasowo wyłączono część mózgu o 32,8 proc .rzadziej deklarowali wiarę w Boga, anioły czy niebo. Byli także o 28,5 proc. bardziej pozytywnie nastawieni wobec imigranta krytykującego ich kraj.

“W obliczu problemów ludzie często zwracają się ku ideologii. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy obszar mózgu, który ma związek z rozwiązywaniem konkretnych problemów, takich jak podejmowanie decyzji jak przemieścić swoje ciało aby ominąć przeszkodę, bierze również udział w rozwiązywaniu problemów abstrakcyjnych mających związek z ideologią” – wyjaśnił dr Izuma.

Zainteresowanie związkiem mózgu z ideologią doprowadziło zespół do skupienia się na religii i nacjonalizmie. Wspomnienie o śmierci miało skłonić uczestników do myślenia o religii, która, jak dowodzą wcześniejsze badania, daje w takich okolicznościach pociechę. Jednak po wyłączeniu tylnej środkowej kory czołowej stali się mniej skłonni do szukania religijnej pociechy, czemu dali wyraz odpowiadając na pytania związane z Bogiem, Szatanem, aniołami, diabłami, piekłem i niebem (przed rozpoczęciem eksperymentu sprawdzano, czy uczestnicy są religijni).

Dla oceny podatności na ideologię nacjonalistyczną uczestnicy przeczytali dwa eseje rzekomo napisane przez świeżo przybyłych imigrantów. Jeden esej był bardzo pochlebny dla Stanów Zjednoczonych, drugi – bardzo krytyczny. Stymulacja magnetyczna miała największy wpływ na reakcję wobec krytycznego autora.

“Uważamy, że osoby słyszące krytykę wartości swojej grupy, zwłaszcza ze strony osoby, postrzeganej jako outsider, traktują to jako rodzaj ideologicznego zagrożenia” – powiedział dr Izuma. – “Jednym ze sposobów reakcji na te zagrożenia jest “zdwojenie” wartości typowych dla grupy, większe angażowanie się w nie i bardziej negatywna reakcja na krytykę. Kiedy zakłóciliśmy działanie obszaru mózgu, który zwykle pomaga wykrywać zagrożenia i reagować na nie, widzieliśmy mniej negatywne, mniej ideologicznie umotywowane reakcje na krytycznego autora i jego poglądy.”

Zagadnienie wymaga dalszych badań, jednak naukowcy uważają, że niezależnie od tego, czy chcemy ominąć przeszkodę na drodze, znaleźć ukojenie w religii, czy rozwiązać problemy związane z imigracją, nasze mózgi wykorzystują te same podstawowe mechanizmy.