Surfując po Internecie trenujesz mózg

Skomplikowane procesy myślowe zachodzące w mózgu starszych osób, podczas gdy surfują one po Internecie, są dla tego organu o wiele lepszym ćwiczeniem, niż czytanie książek czy rozwiązywanie krzyżówek. Amerykańscy naukowcy mają na to niezbite dowody.

Przeglądanie stron internetowych i wyszukiwanie informacji w globalnej sieci stymuluje pamięć, zdolność koncentracji i logicznego myślenia ludzi starszych, zapobiegając związanemu z wiekiem spadkowi zdolności intelektualnych. Do takiego wniosku doszli naukowcy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (University of California, Los Angeles — UCLA), którzy przeprowadzili doświadczenia na grupie złożonej z 24 ochotników w wieku od 55 do 76 lat. Wśród biorących udział w eksperymencie osób byli zarówno doświadczeni użytkownicy Internetu, jak i zupełni nowicjusze w tej dziedzinie.

W trakcie doświadczenia uczestnikom zaproponowano dwa rodzaje czynności: surfowanie po Internecie lub czytanie książek. Podczas gdy ochotnicy przeglądali strony internetowe oraz czytali tradycyjne książki, ich aktywność mózgową (transport krwi i tlenu do jego określonych obszarów) badano za pomocą funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego. Naukowcy zaobserwowali, że podczas czytania książek oraz poszukiwania informacji w Internecie aktywizacji ulegały te same obszary mózgu, odpowiedzialne za język, pamięć, czytanie i wzrok( obszary w płacie czołowym, skroniowym i potylicznym). Jednakże u osób, które sprawnie posługiwały się Internetem, znacznemu wzrostowi ulegała aktywność nerwowa mózgu w okolicach odpowiedzialnych za złożone myślenie i procesy decyzyjne.

„Rezultaty badań były dla nas zaskakujące – okazało się bowiem, że podczas surfowania po Internecie wykorzystuje się o wiele więcej możliwości mózgu, niż podczas czytania książek – mówi prowadzący badania profesor Gary Small. Naukowiec dodaje jednak, że sprawdza się to wyłącznie w przypadku użytkowników posiadających już doświadczenie w korzystaniu z Internetu. W ich przypadku procesy myślowe aktywizowane są z dwa razy większą siłą. 

Współczesne technologie wywierają wpływ na fizjologię człowieka – dzięki nim osoby w średnim wieku i starsze podczas zwykłych codziennych czynności mogą trenować swój mózg, zwiększać koncentrację uwagi, co pomaga im w unikaniu zaburzeń pamięci. Jednak nawet początkujący użytkownicy globalnej sieci mają szansę na sukces – według specjalistów w miarę poszerzania umiejętności korzystania z Internetu zwiększa się efektywność treningu. pomaga w zwiększaniu koncentracji uwagi, w uniknięciu zaburzeń pamięci i myślenia.  JSL