Tajemnicza komórka odpornościowa w ludzkim organizmie. Oto dowód na jej istnienie

W toku badań poświęconych komórkom ludzkiego ciała naukowcy, którzy przedstawili swoje dokonania w Science odkryli nieuchwytny do tej pory rodzaj komórek odpornościowych.
Tajemnicza komórka odpornościowa w ludzkim organizmie. Oto dowód na jej istnienie

Ich obecność sięga już okresu prenatalnego, choć dyskusje na temat istnienia tych komórek były bardzo zacięte. Zyskały one miano komórek B-1, a ich pierwsza detekcja, dokonana u myszy, sięgała lat 80. Było wiadomo, że do powstawania tych komórek dochodzi na wczesnym etapie rozwoju myszy, jeszcze w łonie matki. Ich aktywacja zapewnia natomiast możliwość wytwarzania  przeciwciał. Niektóre mogą służyć do usuwania martwych bądź obumierających komórek, podczas gdy inne wytwarzają pierwszą linię obrony przed patogenami.

I choć pojawiały się doniesienia o występowaniu tych samych komórek u ludzi, to brakowało twardych dowodów w tej sprawie. Te zostały jednak dostarczone dzięki nowym badaniom, potwierdzającym, iż komórki B-1 powstają we wczesnym okresie rozwoju człowieka, w pierwszym i drugim trymestrze. Za tymi rewelacjami stoją przedstawiciele konsorcjum Human Cell Atlas, którzy zajmują się określaniem umiejscowienia, funkcji i charakterystyki każdego typu komórek w naszym organizmie.

Mapy komórek niczym Mapy Google

Łącznie analizami objęto ponad  milion ludzkich komórek reprezentujących więcej niż 500 różnych typów komórek. Zostały one pobrane z ponad 30 różnych tkanek. Sarah Teichmann z Wellcome Sanger Institute porównuje mapy ludzkiego organizmu do… Map Google. Teichmann i jej współpracownicy skupili się na komórkach odpornościowych pochodzących z próbek tkanek z Human Developmental Biology Resource, czyli wyspecjalizowanego w tym kierunku brytyjskiego banku. Na jego terenie przechowuje się ludzkie tkanki embrionalne i płodowe. 

Członkowie zespołu wykonali zdjęcia tych tkanek w wysokiej rozdzielczości, by potem przeanalizować wszystkie “transkrypty RNA” w każdej tkance. Odzwierciedlają one białka wytwarzane przez każdą komórkę i dzięki nim możliwe było zdobycie informacji o tożsamości i funkcjach pełnionych przez każdą komórkę. Ostatecznie udało się też zlokalizować komórki odpowiadające opisem tym, który były najbardziej pożądane, czyli B-1. Ich cechy oraz etap rozwoju organizmu, na którym się pojawiły, odpowiadały temu, co zaobserwowano wcześniej u myszy. 

Czas na dalsze badania

Komórki B-1 miałyby pomagać w kształtowaniu nowych tkanek w trakcie ich tworzenia. Poza tym mówi się też o zapewnianiu pewnego poziomu ochrony immunologicznej przed patogenami wystarczająco małymi, by przekroczyć barierę łożyskową. Nie ma rzecz jasna pewności co do tych zastosowań, ale dzięki nowym badaniom wiadomo więcej na temat początkowego rozwoju komórek B-1. Na jego podstawie naukowcy będą mogli prowadzić kolejne analizy, dotyczące tych samych komórek w późniejszym okresie życia.