TikTok i Instagram zamiast studiów. Przepaść w zawodowych preferencjach nastolatek i ich matek

Prawie połowa nastolatek w Polsce w przyszłości chciałaby zostać instagramerkami, youtuberkami lub tiktokerkami. Wśród matek taki zawód dla swoich córek wskazało jedynie 12 proc. ankietowanych. Co ciekawe choć 86 proc. mam chce, aby ich córki kontynuowały edukację na studiach wyższych, tylko 58 proc. dziewcząt deklaruje taki zamiar.
TikTok i Instagram zamiast studiów. Przepaść w zawodowych preferencjach nastolatek i ich matek

Spore różnice w postrzeganiu przyszłości młodych Polek przez nie same i przez ich matki pokazały wyniki badania „Aspiracje dziewczynek w Polsce”, które zostało zrealizowane dla Inspiring Girls Polska, nowo powstającej fundacji wspierającej dziewczęta i młode kobiety. 

Zgodnie z wynikami badania najwięcej, bo aż 48 proc. dziewcząt w wieku 10-15 lat, jako preferowany przyszły zawód wskazało karierę youtuberki, instagramerki lub tiktokerki. Taką odpowiedź wskazało zaledwie 12 proc. matek. 

– Zawód youtuberka nie istnieje w oficjalnej klasyfikacji zawodów GUS, dlatego nie dziwi fakt, że matki dziewczynek czterokrotnie rzadziej niż ich córki wskazywały to zajęcie jako preferowane – wyjaśnia Marta Rybicka, senior business director w agencji badawczej IQS, która zrealizowała badanie.

O wiele większość zgodność wykazano w przypadku zawodu, który najczęściej wskazywały mamy badanych. 26 proc. kobiet jako preferowany zawód dla swoich córek wybrało grafikę komputerową i projektowanie stron www. Taki kierunek rozwoju wskazało też 21 proc. dziewcząt. 
W TOP 3 obu grup znalazły się także zawody prawnicze – adwokatka, prokuratorka, radczyni prawna, notariuszka. W tej grupie swoje córki chciałoby zobaczyć 19 proc. mam, a 18 proc. nastolatek zadeklarowało, że rozważa wybór któregoś ze wskazanych zawodów. 

Wśród ankietowanych matek na równi z prawniczką znalazł się zawód lekarki lub pracowniczki usług medycznych, ale tutaj zainteresowanie dziewcząt było mniejsze (15 proc.). 

„Aspiracje dziewczynek w Polsce” / IQS na zlecenie Inspiring Girls Polska

Studia? Niekoniecznie

Badania pokazały też duże rozbieżności dotyczące studiów. Znaczna większość matek (86 proc.) zadeklarowała, że chcą, aby ich córki podjęły studia wyższe. 12 proc. odpowiedziało „nie wiem”, a tylko 2 proc. „nie”. Wśród nastolatek trzykrotnie więcej ankietowanych nie ma jeszcze pewności co do podjęcia studiów (39 proc. – „nie wiem”), a 3 proc. stwierdziło, że nie zamierza podejmować dalszej nauki. Chęć dalszego kształcenia zadeklarowało 58 proc. dziewcząt. 

Choć prawie jedna trzecia ankietowanych wskazała, że nie wie, jaki kierunek studiów powinny obrać w przyszłości dzisiejsze nastolatki, to wskazania co do konkretnych kierunków okazały się wyjątkowo zgodne między obiema grupami. 

W TOP 10 najczęściej wybieranych – zarówno przez mamy, jak i uczennice – kierunków studiów znalazły się kolejno: weterynaria, kosmetologia, anglistyka i filologia angielska, informatyka, architektura wnętrz, psychologia, malarstwo, ekonomia, architektura i pedagogika. Główna różnica w tym zestawieniu to wyższa pozycja architektury i architektury wnętrz w wyborach matek.  

„Aspiracje dziewczynek w Polsce” / IQS na zlecenie Inspiring Girls Polska

– Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że dla młodych dziewcząt studiowanie to odległa przyszłość. Stąd tak częsta w grupie badanych dziewcząt odpowiedź „nie wiem” udzielona na pytanie o chęć kontynuacji nauki na studiach. Bardziej przekonane do studiowania są 15-latki – komentuje Marta Rybicka z IQS dla marketingprzykawie.pl.

“Męskie” zawody wciąż na marginesie

„Wyniki badania wykazały sporą rozbieżność matek i córek w wyborze zawodów przyszłości, postrzeganych jako bardziej męskie. Chodzi tu w szczególności o specjalistów z branży IT, analityków big data/data scientist czy zawodowych gamerów lub e-sportowców” – wskazuje raport z badania.

Badanie „Aspiracje dziewczynek w Polsce” objęło 500-osobową reprezentatywną próbę dziewcząt w wieku 10-15 lat, oraz ich matek. Przeprowadzone zostało przez agencję badawczą IQS na zlecenie Inspiring Girls Polska.  

– Działania Fundacji Inspiring Girls Polska, której misją jest zwiększanie aspiracji, pewności siebie i sprawczości polskich dziewczynek, zaczynamy od diagnozy społecznej pokolenia 10-15+. Chcemy dowiedzieć się, jakie aspiracje mają polskie nastolatki, kto im imponuje, kim chciałyby zostać w przyszłości, ale też jak spędzają wolny czas, jakie mają problemy w domu i szkole – mówi Eliza Durka, fundatorka i prezeska Inspiring Girls Polska.