Tydzień Coachingu w ALK 15-19 listopada 2010

Od poniedziałku do piątku zapraszamy na warsztaty prezentujące najnowsze metody i narzędzia coachingowe wykorzystywane w pracy z organizacjami, zespołami oraz klientami indywidualnymi.

Cena jednego warsztatu w ramach Tygodnia Coachingu tylko 200 zł (w pakietach taniej!)
Zapisy do 10 listopada 2010


Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://www.coaching.kozminski.edu.pl/tydzien-coachingu

Tematy warsztatów i prowadzący:
1. Marketing usług coachingowych – Jak sprzedawać własne usługi coachingowe – Bożena Wujec
2. Coaching zespołowy – Jak wspierać zespoły aby osiągały ponadprzeciętne rezultaty – Edyta Ponarad
3. Struktura sukcesu – siedem kierunków pracy coacha – Kazimierz Nalepa
4. Coaching a dyskurs organizacyjny – Katarzyna Ramirez–Cyzio i Mariusz Cyzio
5. Psychologia osobowości w coachingu – Jak skutecznie pracować z różnymi typami klientów – Lidia D. Czarkowska
6. Wykorzystanie analizy osobowości w coachingu kariery – Paweł Smółka
7. Jak pracować z obawą klienta – Techniki radzenia sobie ze strachem i przekraczania go – Krzysztof Czechowski
8. Coaching z perspektywy NLP – Zbigniew Kieras

Szczegóły programów oraz zapisy na stronie http://www.coaching.kozminski.edu.pl/tydzien-coachingu

Zapraszamy również na I Ogólnopolskie Targi
– Coaching EXPO – 17 listopada 2010 w godz. 09:00-17:00
Podczas targów odwiedzający będą mogli bezpłatnie:
-> zapoznać się z ofertą firm coachingowych, indywidualnych coachów oraz szkół coachingu
-> wziąć udział w panelach dyskusyjnych (Sala Senatu D202):
Panel pierwszy, godz. 10:00 „Światowe trendy w zakresie profesjonalizacji zawodowej coachów”, eksperci : Artur Rzepecki (ICF), Maciej Benewicz (EMCC), Urszula Sadomska (MCC), Anna Cywińska (ICF), Paweł Sopkowski (Coaching Center), Irmina Wachna-Sosin (Wszechnica UJ).
Panel poprowadzi Lidia D. Czarkowska ( Centrum Coachingu ALK).
Panel drugi, godz. 14:00 „Edukacja wyższa coachów w Polsce a standardy światowe”, eksperci: Joanna Flanagan (ICF), Urszula Sadomska (MCC), Bartosz Berendt (ICF), Paweł Sopkowski (Coaching Center), Irmina Wachna-Sosin (Wszechnica UJ), Lidia D. Czarkowska (Centrum Coachingu ALK).
Panel poprowadzi Magdalena Kołodkiewicz (Centrum Coachingu ALK)
-> skorzystać z indywidualnych sesji coachingowych – zapisy ( do 10 listopada 2010 ) i dodatkowe informacje: http://www.coaching.kozminski.edu.pl/expo

Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do grona wystawców.
Zapraszamy do kontaktu zainteresowane firmy coachingowe, indywidualnych coachów i szkoły coachingu.
Loga wystawców niebawem na naszej stronie.

Zapraszamy również do zapoznania się ze stałą ofertą szkoleń, dostępną pod adresem http://www.coaching.kozminski.edu.pl/lista.html

Serdecznie zapraszamy!

Tekst: Lidia D. Czarkowska i Marta Obrycka