Ucieczka przed ociepleniem

Rośliny uciekają przed gorącem i przenoszą się do góry, gdzie jest chłodniej.

Badania nad 171 gatunkami roślin w Europie Zachodniej dostarczyły dowodów na to, że wycofują się one z coraz bardziej ocieplającego się klimatu w dolinach na stanowiska ulokowane wyżej, gdzie jest chłodniej. Jonathan Lenoir z AgroParisTech w Nancy (Francja) wraz zespołem przebadał gatunki i ustalił, na jakich wysokościach najczęściej występują. Następnie porównał te dane z dostępnymi w archiwach. Okazało się, że istnieją różnice w występowaniu poszczególnych gatunków w latach 1905 i 1985 oraz 1986 i 2005. Naukowcy zauważyli, że gatunki przesuwają się wyżej i to całkiem szybko – nawet około 30 metrów na dekadę. Badania dowiodły, że 118 gatunków przeniosło się wyżej. Sprawdzono rośliny, które rosną na poziomie morza i te, które bytują w klimacie wysokogórskim w sześciu regionach Francji. Naukowcy podkreślają, że przenoszenie roślin to proces powolny. Nasiona roślin lepiej wzrastają w warunkach bardziej korzystnych. Tam, gdzie zrobiło się zbyt gorąco rośliny przestają intensywnie się rozsiewać i w efekcie znikają z krajobrazu. Proces migracji przebiega szybko w przypadku np. ziół lub roślin jednorocznych, o wiele wolniej w przypadku bylin. Zdaniem naukowców te badania to dowód na to, że zmiany klimatu wywierają wpływ na środowisko nie tylko na biegunach i lodowcach w górach wysokich, ale wszędzie. h.k.