W Mgławicy Oriona z obłoków pyłu i gazu formują się nowe gwiazdy, wokół których stopniowo kształtują się dyski protoplanetarne. Wewnątrz gazowych obłoków mgławicy naukowcy odkryli dwa różne rodzaje dysków – w zależności od tego, jaka odległość dzieli je od najjaśniejszej gwiazdy klasteru – Theta 1 Orionis C. Im większe oddalenie, tym mniej światła otrzymuje od gwiazdy dany dysk, tym trudniej więc rozgrzać gaz. Dlatego na zdjęciach takie właśnie dyski są ciemne, gdyż otaczający je pył gwiezdny pochłania jasne tło.

Niezwykle malowniczy wygląd nadają dyskom fale uderzeniowe i erupcje powstające wskutek kontaktu wiatru gwiezdnego z gazem mgławicy. Są one przyczyną tworzenia się ciekawych figur. Nic dziwnego, że znajdująca się w oddaleniu około 1500 lat świetlnych od Ziemi Mgławica Oriona jest jednym z najczęściej fotografowanych obiektów w Kosmosie.

Fotografie trzydziestu nieznanych wcześniej stadiów embrionalnych układów planetarnych były pierwszym osiągnięciem projektu HST Treasury Program on the Orion Nebula, którego celem jest poszukiwanie i badania gwiazd i planet na początkowym etapie ich formowania. Według szacunków ekspertów z NASA nowe zdjęcia pomogą lepiej zrozumieć proces kształtowania się planet.

źródło: www.spacetelescope.org