To stąd bierze się uzależnienie od kokainy i heroiny. Wskazano konkretne przyczyny

Uzależnienie od kokainy i heroiny u ludzi jest związane z zaburzeniami konkretnej sieci neuronalnej – kora przedczołowa-uzdeczka. To może być region mózgu najbardziej podatny na interwencje medyczne, a tym samym leczenie nałogu.
Odkryto mechanizmy odpowiedzialne za uzależnienie od narkotyków w mózgu

Odkryto mechanizmy odpowiedzialne za uzależnienie od narkotyków w mózgu

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Icahn School of Medicine w Mount Sinai potwierdziło, że to istota biała jest szczególnie upośledzona w mózgach osób uzależnionych od kokainy i heroiny. Wcześniejsze testy na zwierzętach to sugerowały, ale teraz mamy potwierdzenie. Szczegóły opublikowano w czasopiśmie Neuron.

Uzależnienie od kokainy i heroiny pod kontrolą?

Naukowcy przyjrzęli się połączeniom między korą przedczołową – regionem mózgu krytycznym dla regulacji funkcji wykonawczych wyższego rzędu – a uzdeczką. Okazuje się, że to właśnie ta niepozorna struktura parzysta, widoczna na preparacie pnia mózgu w części grzbietowej, między wzgórzami, ma ścisły związek z uzależnieniem od narkotyków. Badania na gryzoniach uzależnionych od kokainy wykazały, że sygnalizacja z kory przedczołowej do uzdeczki jest zaburzona, ale do tej pory nie zbadano tego u ludzi.

Czytaj też: Sterowani zabójcy. Agenci CIA aplikowali im psychotropy, narkotyki i elektrowstrząsy

Zespół kierowany przez dr Ritę Goldstein i dr Junqiana Xu wykorzystał traktografię istoty białej (nieinwazyjnej techniki obrazowania metodą rezonansu magnetycznego) do zbadania mikrostruktur sieci kora przedczołowa-uzdeczka u osób uzależnionych.

To zaburzenia w sieci kora przedczołowa-uzdeczka mają wpływ na rozwój uzależnienia od kokainy i heroiny /Fot. Mount Sinai

Sarah King, doktorantka neurobiologii w Graduate School of Biomedical Sciences w Icahn Mount Sinai, która prowadziła analizy i jest pierwszym autorem pracy, mówi:

Oprócz zidentyfikowania różnic mikrostrukturalnych, a konkretnie zmniejszonej spójności w orientacji włókien istoty białej w grupie uzależnionych od kokainy, rozszerzyliśmy wyniki poza kokainę (stymulant) na heroinę (opioid), sugerując, że nieprawidłowości w tej ścieżce mogą być uogólnione w uzależnieniu. Co ważne, odkryliśmy, że u wszystkich osób uzależnionych, większe upośledzenie było skorelowane z wcześniejszym wiekiem pierwszego użycia narkotyków, co wskazuje na potencjalną rolę tego obwodu w rozwoju lub przedchorobowych czynnikach ryzyka.

Oznacza to odkrycie wcześniej niezbadanej sieci neuronalnej w patofizjologii uzależnienia u ludzi. Deficyty konkretnych połączeń mogą stanowić predyspozycję do rozwoju uzależnienia od narkotyków i nawrotów ich stosowania.