Zwykliśmy myśleć, że ci wybrańcy mają w sobie coś, czego brak odczuwamy: silny kontakt z własną mocą. Tęskniąc za tym poczuciem, staramy się doskonalić, stawać się więksi, bardziej umiejętni. Wierzymy, że wtedy wreszcie osiągniemy cel. W rzeczywistości niczego nam nie brakuje, ponieważ pewność siebie już w nas jest. To nasz wewnętrzny zasób, moc, która jest w nas od zawsze. Nie chodzi więc o to, aby się zmieniać czy doskonalić, ale aby odzyskać dostęp do źródła swej mocy, wejść w kontakt z pełnią siebie i stać się na nowo w pełni przebudzonym.

1. POZWÓL SOBIE BYĆ W PEŁNI ŻYWYM

Dlaczego nie jesteśmy pewni siebie? Ponieważ na pewnym etapie życia nauczyliśmy się hamować naturalne impulsy, a zamiast nich dostaliśmy zestaw zasad, jak „powinniśmy” i jak „nie powinniśmy” żyć, myśleć, działać. Tine Vindelöv, duńska coach, propagatorka uważnych relacji, nazywa to wewnętrznym GPS-em. Np. wielu z nas nauczyło się nie ufać swoim odczuciom i ocenie sytuacji, bo nasi opiekunowie twierdzili, że wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre.

Zostaliśmy uwarunkowani i odcięci od swojego ciała i jego naturalnej mądrości. Powstał rozdźwięk między tym, kim jesteśmy, a tym, kim nauczono nas, że mamy być. Przywracanie naturalnej pewności siebie to proces docierania do tego, co w nas autentyczne.

ĆWICZENIE 1 ODKRYJ SWOJĄ AUTENTYCZNOŚĆ

Przygotuj kilkanaście małych kartek. Na każdej z nich zapisz jedną rzecz, której nauczyłeś się o sobie od rodziców i bliskich: jaki jesteś, jaki powinieneś być i jak powinieneś żyć. Na przykład: jesteś za bardzo emocjonalna, jesteś piękna, jesteś niewystarczająco dobry, musisz być zawsze miła dla innych, nie powinieneś być smutny, nie powinnaś płakać, powinieneś być silny, jesteś leniwy i niewiele w życiu
osiągniesz.

Zamiast na konkretnych słowach, które słyszałeś od bliskich, skup się raczej na tym, jakie informacje przekazywali ci swoją postawą, zachowaniem, sposobem, w jaki cię traktowali. Następnie rozłóż przed sobą wszystkie zapisane karteczki i pomedytuj chwilę nad każdą z nich, zadając sobie następujące pytania:

→ Czy to rzeczywiście jest prawda o mnie?

→ Jak służy mi to przekonanie?

Jak realnie wpływa na moje zachowanie, sposób widzenia siebie, na to jak żyję? Podrzyj i wyrzuć do kosza wszystkie karteczki, na których widnieją opinie, z którymi się nie zgadzasz i które nie służą twojemu dobru. Powiedz tym przekonaniom: „Żegnajcie, dziękuję za to, co mi daliście, a teraz wracam do siebie”.

ĆWICZENIE 2 ODKLEJANIE ETYKIETEK

Życie to ciągły przepływ, dlatego oczekiwanie od siebie, że stale będziemy tacy sami, jest nierealne. Jednego dnia możemy być superwydajni i kreatywni, a następnego ledwie dajemy sobie radę z obowiązkami. Myślenie o swoich cechach jako o czymś stałym może stać się więzieniem separującym nas od tego, co w nas naprawdę żywe. Na przykład, lubisz o sobie myśleć, że jesteś towarzyska, ale czasem zdarza ci się nie mieć ochoty na kontakt z kimś i wtedy czujesz się winna i negatywnie się oceniasz. Dlatego przestań nadawać sobie etykietki, a zacznij więcej uwagi skupiać na tym, co jest wewnętrzną prawdą o tobie w konkretnej chwili.

Życie pełnią życia to powiedzenie sobie: mogę być i taki, i taki, w zależności od tego, co jest w danej chwili we mnie prawdziwe. Zastanów się, jakie etykietki nadałeś sam sobie i zwróć uwagę, czy nie ograniczają czasem twojej naturalnej żywotności i autentyczności bycia tym, kim jesteś w danej chwili.

ĆWICZENIE 3 MOMENT PEŁEN ŻYCIA

Kilka razy dziennie zatrzymaj się i:
→ Wsłuchaj się w swój oddech. Nie zmieniaj sposobu oddychania, tylko go obserwuj. Zwróć uwagę, czy jest płytki czy głęboki, szybki czy wolny, rwany czy płynny, łapczywy czy spokojny, swobodny czy ciężki etc. Czy sposób, w jaki oddychasz w tej właśnie chwili, może powiedzieć coś o wewnętrznym stanie, w którym się znajdujesz?
→ Następnie w świadomy sposób zacznij zwalniać i pogłębiać oddech aż do momentu, gdy poczujesz spokój i dobry kontakt ze sobą.
→ Wówczas zapytaj siebie, co jest w tobie prawdziwe teraz. Zauważ emocje, myśli, nastrój, chęci, opór – wszystko, co naprawdę jest w tobie żywe w danej chwili.
→ Sprawdź, czy możesz powiedzieć „tak” temu, co jest prawdziwe.