Zachwianie potęgi Imperium, masowe ucieczki ludności. Wszystko przez wulkany