2. Słuchowcy

W kontakcie z inną osobą zwracają uwagę na jej imię, nazwisko, dźwięk głosu, sposób mówienia i oczywiście to, co mówi. Przedłużony kontakt wzrokowy jest dla nich rozpraszający. Potrzebują nieustannych bodźców słuchowych. Jeśli przez dłuższy czas przebywają w ciszy, sami wytwarzają dźwięki (nucą, śpiewają, gwiżdżą, mówią do siebie). Mówią dużo i rytmicznie, modulują tembr głosu w trakcie mówienia. Zwykle opisują dźwięki, głosy, muzykę, efekty dźwiękowe, hałas w otoczeniu. Szczegółowo opowiadają o tym, co mówią inni. Używają słów: cichy, głośny, brzmieć, słuchać, głos, odgłosy, dźwięk, hałaśliwy, rozmawiać, harmonia, słyszeć, np. „ten pomysł brzmi interesująco”, „co słychać?”, „jak ci się z nim rozmawiało?”, „posłuchaj, jakie to ciekawe”. Słuchowcy z łatwością uczą się języków obcych. Pamiętają to, co usłyszą lub sami opowiadają. Najchętniej uczą się w grupie bądź z drugą osobą, poprzez zadawanie pytań i odpowiadanie na nie. W trakcie nauki potrzebują ciszy, gdyż muzyka i hałas ich rozprasza. Najlepiej przyswajają informacje podawane w formie języka mówionego, sami są też często doskonałymi mówcami.

ĆWICZENIE:

Jeśli jesteś słuchowcem, najskuteczniej będziesz się uczył, gdy:

» możesz słuchać innych i dyskutować o swoich koncepcjach,
» nie będziesz słuchał żadnej muzyki w tle podczas nauki i czytania – musi być absolutna cisza (chociaż bardzo lubisz muzykę),
» będziesz dbać o uporządkowane otoczenie z segregatorami i harmonogramami,
» będziesz odczytywał na głos teksty do nauczenia się albo będziesz je głośno powtarzał lub odsłuchasz nagrania z płyty,
» będziesz pracował z drugą osobą, omawiając zagadnienia,
» będziesz dobrze słyszeć nauczyciela,
» będziesz podsumowywać w formie krótkich zdań najważniejsze treści z danej części szkolenia czy materiału, z którego się uczysz,
» opowiesz komuś to, czego się już nauczyłeś,
» poprosisz kogoś o przepytanie cię z opanowanego materiału.

Jaki jest twój pomysł na zorganizowanie sobie uczenia się?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................