Żongluj dla mózgu

Doświadczenia amerykańskich naukowców wykazały, że żonglowanie sprzyja przyrostowi masy mózgu.

Specjaliści z University of Oxford stwierdzili, że wykonywanie skomplikowanych czynności ruchowo-umysłowych, takich jak żonglowanie, prowadzi do znacznych zmian w strukturze mózgu. Naukowcy dowiedli, że rozwiązywanie kompleksowych zadań ma pozytywny wpływ na korę mózgową. Wcześniej przeprowadzane doświadczenia rejestrowały zmiany w masie istoty szarej. Teraz jednak Brytyjczycy pod kierownictwem Jana Scholza udowodnili, że również masa istoty białej w wyniku treningów może ulec powiększeniu.

 

Badacze wręczyli 24 ochotnikom zestawy do nauki żonglowania i poprosili ich o ćwiczenie żonglowania przynajmniej pół godziny dziennie przez sześć tygodni. Ochotnicy uczyli się żonglowania trzema piłeczkami jednocześnie. Przed i po doświadczeniu naukowcy zbadali za pomocą badania tensora dyfuzji (ang. diffusion tensor imaging — DTI) mózgi żonglerów-amatorów. Otrzymane obrazy struktury istoty białej porównano z analogicznymi obrazami 24 osób, które nigdy nie zajmowały się żonglerką. Okazało się, że masa istoty białej zwiększyła się średnio o 5%.

Istota biała jest odpowiedzialna m.in. za koordynację ruchów. Naukowcy potwierdzili również znaną hipotezę, zgodnie z którą ważny jest nie wynik, a proces – przyrost istoty białej zaobserwowany został u wszystkich osób ćwiczących żonglowanie, niezależnie od ich rzeczywistych sukcesów w tej trudnej sztuce. Kolejną tomografię mózgów ochotników wykonano po miesiącu od zakończenia doświadczenia. Przez ten miesiąc ochotnicy poproszeni zostali o powstrzymywanie się od ćwiczeń żonglowania. 5% istoty białej, o które mózg powiększył się w czasie treningów, nie uległo zmianom, co więcej – w większości przypadków zaobserwowano nawet dalszy przyrost. Wyjaśnienie jest jedno – sukces w żonglowaniu zależy od połączenia szybkości i koordynacji ruchów, a za działania te odpowiedzialne są właśnie istota biała i szara.

Scholz ma nadzieję na to, że jego odkrycie w przyszłości stanie się podstawą programów rehabilitacyjnych dla ludzi z urazami mózgu. Dalsze badania nad zmianami architektury mózgu, mającymi swoje źródło w żonglowaniu i innych złożonych działaniach, mogą doprowadzić do opracowania specjalnych lekarstw, usprawniających te naturalne zdolności człowieka. Być może nawet za pomocą treningów żonglerskich będzie można pomóc w odbudowywaniu danych obszarów mózgu.JSL

źródło:  www.ox.ac.u