1. ZACHOWAJ DYSTANS

Nie traktuj ich nieprzyjemnych uwag czy dziwacznych zachowań nazbyt osobiście. Prawdopodobnie oni wcale się tobą nie przejmują, ponieważ są zbyt zajęci przejmowaniem się sobą.

2. PRZEPRACUJ NEGATYWNE EMOCJE

Dbaj o siebie, myśląc o tym, co chcesz osiągnąć. Skup się na sposobach radzenia sobie ze stresem, aby nie stracić z oczu konstruktywnych i najbardziej twórczych rozwiązań. To twoje życie, twoja kariera,twoja praca – nie pozwól odebrać sobie satysfakcji z robienia tego, co dla ciebie ważne.

3. NIE OCZEKUJ OD „TRUDNYCH”, ŻE SIĘ ZMIENIĄ

Za to ty możesz zmienić rezultaty ich przewidywalnych zachowań, wybierając najlepsze dla samego siebie podejście do danej relacji.

4. NAUCZ SIĘ KONSTRUKTYWNIE REAGOWAĆ

Pomocny będzie komunikat JA – informuj o swoim rozdrażnieniu czy gniewie, bo nikt nie umie czytać w myślach. Niech „trudny” dowie się, co czujesz w związku z jego słowami czy zachowaniami oraz gdzie stawiasz granice.