Starając się rozwiązać konflikt, wybieramy zwykle jedną z pięciu strategii.

 

1. UNIKANIE

Czyli udajemy, że nic się nie stało To postawa mówiąca: nie zależy mi na niczym, chcę tylko, żeby to się wreszcie skończyło! Niezauważanie konfliktu; brak zgody na najmniejszą choćby interakcję. Między nami nie ma żadnych sprzeczności. A jeśli nawet coś tam się pojawia, to lepiej udawać, że tego nie ma. Efekt: nie są zaspokojone potrzeby żadnej strony, nikt nie osiąga celów.

 

2. DOSTOSOWANIE SIĘ

Inaczej: oddaję ci pole. Istotą tej strategii jest bierność, ustępstwo, chęć podporządkowania się drugiej stronie. Rezygnujemy ze swoich potrzeb, wolimy załagodzić sytuację. W kategoriach wygrana-przegrana druga strona bierze wszystko, a my nic. Dla świętego spokoju, żeby ochronić relację albo z powodu uznania wyższości racji drugiej strony poddajemy się i całkowicie poświęcamy swoje potrzeby.

 

3. KONFRONTACJA

Wyzywam cię na pojedynek! Rywalizacja, walka, konkurencja. To strategia ostra, w której chcemy wziąć wszystko kosztem porażki drugiej strony.