Bierne palenie wywołuje depresję

Brytyjscy naukowcy z University College London stwierdzili, że pasywne palenie ma negatywny wpływ na ludzką psychikę.

Naukowcy pobrali od ponad 8 tysięcy mężczyzn i kobiet próbki śliny i przeanalizowali poziomy kotyniny. Kotynina to produkt poboczny rozkładu nikotyny w organizmie człowieka, który pozostaje w ślinie przez około dwa dni i może być wykorzystywany jako oznaka, że dana osoba biernie lub czynnie paliła papierosy. To właśnie na podstawie koncentracji kotyniny w organizmie szacowane jest ryzyko rozwoju raka płuc. Ochotnicy poddali się analizie stężenia kotyniny, a następnie wypełnili ankiety, na podstawie których można było oszacować ich stan psychiczny.

Podczas przetwarzania wyników badania naukowcy brali pod uwagę takie czynniki jak sytuacja społeczno-ekonomiczna ochotnika, związane z nią prawdopodobieństwo biernego palenia papierosów, zwiększone ryzyko depresji oraz lęków. Zgodnie z informacją prasową uniwersytetu, wyniki doświadczenia wykazały, że u osób, które nie palą, lecz posiadają wysokie stężenie kotyniny w ślinie, ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych jest podwyższone aż o 50%w porównaniu z osobami o najniższej zawartości kotyniny w organizmie. Jednakże nawet u tych ochotników, u których poziom stężenia kotyniny był najniższy, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów psychicznych, m. in. objawów depresji, było o wiele większe, niż przeciętnie.

Niedawno pisaliśmy o zależności pomiędzy poziomem inteligencji a czynnym paleniem. Jednak już od dawna wiadomo, że również bierne palenie ma wiele negatywnych skutków dla zdrowia. Są to m. in. choroby zębów, zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu i chorób serca. Do spisu chorób wywołanych cudzym paleniem można od niedawna dołączyć depresję i inne zaburzenia psychiczne.

źródło: www.ucl.ac.uk