„Coaching” – nowy magazyn na rynku

„Coaching” – to nowy magazyn G+J Polska, który opisuje metody rozwoju osobistego i zawodowego. Kwartalnik, wydawany w linii „Focus poleca”, zadebiutował na rynku w piątek 26 marca br.

„Coaching” – to nowy magazyn G+J Polska, który opisuje metody rozwoju osobistego i zawodowego. Kwartalnik, wydawany w linii „Focus poleca”, zadebiutował na rynku w piątek 26 marca br.

Tytuł skierowany jest do kobiet i mężczyzn, którzy chcą świadomie pracować nad jakością swojego życia rodzinnego i towarzyskiego, a także do osób i instytucji profesjonalnie zajmujących się pomaganiem innym w rozwoju, tj. coachów i firm szkoleniowych.

Magazyn „Coaching” składa z trzech różnych działów. W dziale „Życie”, kierowanym do szerokiej rzeszy czytelników, znajdują się zagadnienia związane z tzw. life coachingiem (coachingiem dotyczącym rozwoju osobistego). W dziale „Praca” zaprezentowane są tematy dotyczące rozwoju zawodowego m.in. psychologia biura, zarządzaniem czasem czy techniki pamięci. Będzie to dział skierowany do osób młodych, rozpoczynających karierę lub już pracujących. Trzecia część pt. „Doskonalenie” jest z kolei adresowana do osób profesjonalnie  zajmujących się coachingiem i publikowane będą w niej m.in. analizy biznesowe i wywiady ze znanymi coachami.

„Coaching” nawiązał współpracę z amerykańskim dwumiesięcznikiem „Psychology Today”, dzięki temu w każdym numerze znajdą się dwie publikacje pochodzące z tego pisma. Do współpracy redakcyjnej zaproszony został m.in.  Jacek Santorski, znany psycholog i trener biznesu.

Przygotowaniem kwartalnika zajmuje się redakcja miesięcznika „Focus”. Redaktorem naczelnym magazynu został naczelny „Focusa” Michał Wójcik, a redaktorem prowadzącym jest Katarzyna Sroczyńska. Nad zawartością merytoryczną „Coachingu” czuwać będzie specjalna rada programowa. W jej skład weszli najlepsi w Polsce specjaliści i coache, a także przedstawiciele środowisk akademickich.

Magazyn liczy 92 strony i kosztuje 9,90 zł.

Zapraszamy do obejrzenia strony magazynu: www.magazyncoaching.pl