Słynna wyspa była zamieszkana znacznie wcześniej niż sądziliśmy. Dokonała tego tajemnicza grupa

O tysiące lat przesunęło się datowanie związane z pojawieniem się ludzi na Cyprze. Wygląda na to, że wzrost tamtejszej populacji postępował niezwykle dynamicznie.
Słynna wyspa była zamieszkana znacznie wcześniej niż sądziliśmy. Dokonała tego tajemnicza grupa

W oparciu o zebrane dowody i ich datowanie archeolodzy doszli do wniosku, iż pierwsi mieszkańcy Cypru trafili na tę wyspę w okresie między 14 257 a 13 182 lat temu. W celu określenia warunków tej kolonizacji członkowie zespołu badawczego skorzystali z danych archeologicznych, szacunków klimatycznych i modelowania demograficznego. O szczegółowych wynikach przeprowadzonych ekspertyz czytamy teraz na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences

Czytaj też: Brutalne praktyki w naszym regionie. Archeolodzy znaleźli dowody na rytuały sprzed 1000 lat

Najważniejszym wnioskiem, poza określeniem ram czasowych pierwszych migracji na Cypr, są informacje na temat błyskawicznego przyrostu tamtejszej ludności. Wydaje się, iż pierwsze 2-3 fale związane z przybyciem ludzi na wyspę składały się z kilkuset osób każda. Wystarczyło jednak około stu lat, aby populacja lokalnej społeczności sięgnęła nawet 4000-5000 osób.

Biorąc pod uwagę czas, w którym miały miejsce te zmiany, można śmiało założyć, iż chodziło o grupy złożone z osób prowadzących łowiecko-zbieracki tryb życia. Nawet bardziej imponujące wydają się okoliczności, w jakich musiały one trafić na miejsce. Cypr jest na tyle oddalony od stałego lądu, że kluczowe było zastosowanie pływających jednostek pozwalających na długodystansowe podróże.

Cypr to wyspa położona we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Pierwsi mieszkańcy przybyli tam w okresie między 14 257 a 13 182 lat temu

Z punktu widzenia warunków klimatycznych archeolodzy kierują się ku wariantowi, w którym okres przybycia tych migrantów był związany ze wzrostem temperatur i nasileniem opadów. Takie okoliczności bez wątpienia sprzyjały rozwojowi społeczności, ponieważ ułatwiały zbieractwo i łowiectwo. 

Nowe ustalenia stoją w sprzeczności z tym, co było do tej pory uznawane za dość pewne. O ile sądzono bowiem, że dotarcie naszych przodków na Cypr i inne wyspy we wschodniej części Morza Śródziemnego było konsekwencją wzrostu poziomu mórz i oceanów oraz zalania obszarów przybrzeżnych, tak obecnie rysuje się zgoła odmienny obraz. W świetle tych ustaleń można uznać, że migracje miały miejsce jeszcze w czasach przed rozwojem rolnictwa i hodowli zwierząt.

Czytaj też: Skarb wikingów znowu zniknął. Przestępcy przekuli archeologiczny sukces w dramat

Nie wiadomo jeszcze, skąd dokładnie ta tajemnicza grupa przybyszów dotarła na Cypr, ale być może odpowiedzi na to pytanie dostarczą dalsze analizy. Dotychczasowe postępy miały miejsce dzięki zwiększeniu liczby analizowanych dowodów oraz wykorzystaniu bardziej zaawansowanych technik modelowania. Gdyby naukowcy dotarli do próbek zawierających DNA tych pierwszych migrantów, to powinni być w stanie wyjaśnić, z której części świata trafili na śródziemnomorską wyspę.