Potęgę pytań wykorzystują terapeuci poznawczo-behawioralni, proponując do pracy z destrukcyjnymi przekonaniami „dialog sokratejski”. Ta metoda zachęca do dyskutowania ze swoimi przekonaniami i spojrzenia na nie z różnych stron po to, żeby stały się bardziej racjonalne.

Przypomnij sobie konkretną sytuację ze swojego życia, która wywołała w tobie negatywne emocje. Zapisz to wydarzenie i nazwij uczucia z nim związane.

Teraz zastanów się i zapisz, jaka główna myśl towarzyszyła ci podczas tego wydarzenia. Chodzi o myśl, która wywołała negatywne emocje, czyli o to, jak zinterpretowałeś wydarzenie. W skali od 1 proc. do 100 proc. określ, jak bardzo wierzysz w tę myśl.

 

Teraz odpowiedz na następujące pytania:

1. Jakie argumenty przemawiają za tym, że twoja myśl jest prawdziwa?
.............................................................................................................................................

2. Jakie argumenty przemawiają przeciw prawdziwości tej myśli?

.............................................................................................................................................

3. Czy istnieją inne możliwe przyczyny tego zdarzenia niż te, które pierwsze przyszły ci na myśl?
.............................................................................................................................................

4. Co może się zdarzyć w najgorszym wypadku w konsekwencji tego zdarzenia? Czy jesteś w stanie to przeżyć?
.............................................................................................................................................

5. Co mogłoby się zdarzyć w najlepszym przypadku?
.............................................................................................................................................

6. Jakie jest najbardziej realistyczne rozwiązanie?
.............................................................................................................................................

7. Co wynika dla ciebie z wiary w prawdziwość tej myśli?
.............................................................................................................................................

8. Jakie inne myślenie bardziej ci się opłaca?
.............................................................................................................................................

9. Co zrobisz w związku z tą sytuacją? Co zmienisz?
.............................................................................................................................................


Teraz ponownie określ w skali od 1 proc. do 100 proc., jak bardzo wierzysz w swoją myśl.