Jaki rodzaj medytacji jest dla ciebie idealny?

Jeden potrzebuje kilku minut, drugi przynajmniej godziny. Gdybyśmy mieli opisać metodę wybierania rodzaju medytacji pewnie ograniczylibyśmy się do starej zasady “każdemu według jego potrzeb”.
Jaki rodzaj medytacji jest dla ciebie idealny?

Medytacja transcendentalna (TM) 

Występuje w wielu odmianach. Jej podstawą jest odpowiedni sposób oddychania, od-izolowanie się od bodźców zewnętrznych, „wygaszenie” aktywności mózgu poprzez wyeliminowanie zbędnych myśli, czasem również powtarzanie mantr. Praktykuje się ją zwykle dwa razy dziennie po 20 minut. Medytacja uważności (Mindfullness Meditation – MM). Można ją porównać do skanowania swojego ciała oraz bodźców, które ono odbiera. Medytujący koncentruje uwagę na odczuciach swojego ciała w kontakcie z podłożem, temperaturą, dźwiękami z otoczenia, a także myślami. Kluczowe jest samo obserwowanie, bez nazywania i oceniania tych doświadczeń.

 

Vipassana 

Słowo to oznacza „widzieć rzeczy takimi, jakimi są”. Jest to licząca 2500 lat technika medytacyjna, z której wywodzi się również medytacja uważności. W vipassanie podobnie jak w MM podstawą jest samoobserwacja, usuwanie mentalnych zanieczyszczeń i dążenie do osiągnięcia równowagi umysłu. Zawiera odniesienia do buddyzmu.

 

Zazen 

Technika medytacyjna wywodząca się z zen – sztuki kontemplacji pustki. Jej podstawą jest kontrola oddechu i długotrwałe pozostawanie w jednej pozycji. Umysł ma rejestrować wszystkie bodź-ce, jednak nie reagować na nie. „Powinno się słyszeć odgłos spadającego piórka i jednocześnie nie dać się rozproszyć nawet wystrzałem armatnim” – twierdzili japońscy mistrzowie zen.